TÍCH HỢP
TIỆN ÍCH MỞ RỘNG CHO BITRIX24

Danh sách tiện ích mở rộng được cung cấp và phát triển bởi EQVN – Digital Marketing Solution

Tích hợp Zalo với Bitrix24

TÍCH HỢP ZALO OA

Ứng dụng tích hợp với Bitrix24 và ứng dụng đầy đủ tính năng: Tạo lead

Tích hợp SMS Brand name với Bitrix24

TÍCH HỢP SMS BRAND NAME

Ứng dụng tich hợp gửi Sms bằng brand name trực tiếp từ Bitrix24

Tích hợp điện thoại cá nhân với Bitrix24

TÍCH HỢP ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN

Ứng dụng tích hợp quản lý cuộc gọi thông tin cá nhân với Bitrix24

GOOGLE SHEET

Ứng dụng tích hợp quản lý dữ liệu Google Sheet với Bitrix24

AHACHAT

Ứng dụng tich hợp Chatbot trực tiếp từ Bitrix24

MAILCHIMP

Ứng dụng tích hợp Mailchimp với Bitrix24

KIOTVIET, HARAVAN

Ứng dụng tích hợp hệ thống thương mại điện tử với Bitrix24cca

IMPORT SPA

Quản lý dữ liệu từ excel và cập nhật vào SPA trực tiếp từ Bitrix24

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

Ứng dụng tích hợp tổng đài điện thoại với Bitrix24

VỀ CHÚNG TÔI

EQVN - Digital Marketing Solution

EQVN  – Đơn vị cung cấp giải pháp Digital Marketing & Công nghệ giúp bạn phát triển và quản lý doanh nghiệp hiệu quả