Báo cáo của tôi: Khách hàng tiềm năng (My reports: Leads)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem các báo cáo khách hàng tiềm năng.

Cách thức hoạt động

Nhấp vào CRM Analytics > Báo cáo của tôi (My reports) > Khách hàng tiềm năng (Leads).

Báo cáo này bao gồm các Widgets. Sử dụng bộ lọc (Filter) ở đầu để thay đổi thời gian báo cáo. Bạn cũng có thể định cấu hình từng Widget, di chuyển hoặc xóa chúng.

Báo cáo được tạo tự động. Bạn sẽ chỉ thấy bản phân tích cho những khách hàng tiềm năng mà bạn có quyền truy cập (Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.)

Phễu khách hàng tiềm năng (Lead funnel)

Sử dụng kênh chính để phân tích quy trình bán hàng của bạn và xác định giai đoạn nào bạn mất khách hàng tiềm năng.

Đỉnh cao nhất của phễu hiển thị tổng số khách hàng tiềm năng. Mức dưới cùng cho biết số lượng khách hàng tiềm năng tốt.

Nguồn khách hàng tiềm năng (Lead sources)

Biểu đồ hình tròn cho thấy có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đã được tạo từ mỗi nguồn khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể chỉ định các nguồn riêng cho từng mẫu web hoặc số điện thoại CRM để phân tích hiệu quả hơn.

Chuyển đổi (Conversion)

Điều quan trọng là phân tích không chỉ tổng số khách hàng tiềm năng mà cả hiệu quả xử lý khách hàng tiềm năng. Có năm loại khách hàng tiềm năng được hiển thị trong các báo cáo phân tích:

  • Mới (New) – tất cả khách hàng tiềm năng được tạo trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn.
  • Hoạt động (Active) – tất cả các khách hàng tiềm năng đã được tạo.
  • Đang chờ (Idle) – khách hàng tiềm năng chưa được xử lý sau khi tạo.
  • Chuyển đổi (Converted) – khách hàng tiềm năng đã được chuyển đổi để thành liên lạc, công ty và giao dịch.
  • Rác (Junk) – khách hàng tiềm năng chưa được chuyển đổi và đã bị đánh dấu thành “Junk”.

Ngoài ra, bạn có thể thấy tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ phần trăm thất bại trong phần này.

Cuộn xuống để xem biểu đồ về tỷ lệ chuyển đổi đã thay đổi như thế nào trong giai đoạn báo cáo được chọn.

Hiệu quả xử lý khách hàng tiềm năng của nhân viên

Trong phần này, bạn có thể theo dõi hiệu quả của từng nhân viên và xem bạn có thứ hạng nào trong “Bảng xếp hạng được chuyển đổi”.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 871