Bitrix Kênh bán hàng: Nhận thanh toán

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể tạo một đơn đặt hàng mà khách hàng có thể thanh toán trực tiếp trong cuộc trò chuyện.

Cách thức hoạt động

Hãy tùy chỉnh kênh bán hàng trước. Đọc thêm tại: Kênh bán hàng: cách bắt đầu

Ví dụ khi bạn buôn bán các nhạc cụ âm nhạc, bạn nhận được tin nhắn khách hàng muốn mua một đàn ghi-ta acoustic.

Nhấp vào nút Chat enabled sales (bán hàng tích hợp trò chuyện) trên khung chat > Receive payment.

Nếu bạn muốn khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp trên khung chat, bạn cần liên kết với hệ thống thanh toán. Đọc thêm tại: Kênh bán hàng: liên kết hệ thống thanh toán.

Trước hết, bạn cần xác định sản phẩm/dịch vụ. Bạn có thể chọn trong danh sách sẵn có hoặc tạo nhanh một cái mới.

Bạn có thể thêm hoặc điều chỉnh lại giá sản phẩm, chất lượng và đơn vị đếm.

Bạn cũng có thể thêm phiếu giảm giá. Trong ví dụ này sẽ là giảm giá 100%.

Lúc này, bạn chỉ Send (gửi) trang vừa tạo cho khách hàng. Khách hàng sẽ cần lựa chọn phương thức thanh toán mong muốn và nhấn “pay” (thanh toán).

Làm việc với đơn hàng

Bitrix24 sẽ tự động tạo một đơn hàng liên kết với khách hàng hiện tại. Bạn có thể thấy danh sách các đơn đặt hàng khi khách hàng nhấn vào nút Orders (đặt hàng).

Ở đây bạn có thể thấy danh sách các đơn hàng.

Click vào để có thể xem thông tin chi tiết của đơn hàng.

Bạn cũng có thể thêm thông tin về đơn hàng bằng cách nhấn nút Change (thay đổi) trong mục Order Properties (thuộc tính đơn hàng).

Bitrix24 sẽ tự động lưu sản phẩm vừa được tạo vào danh sách đặt hàng.

Liên kết giữa đơn hàng và Deal

Một đơn hàng được tạo trên Sales center (Kênh bán hàng) sẽ được tự động liên kết với một Deal. Bạn có thể tìm đơn hàng này ở mục Orders.

Đơn hàng này cũng xuất hiện ở phần lịch sử deal.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 161