Sự khác biệt giữa Phễu bán hàng “Tiêu chuẩn” và “Có chuyển đổi”

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Phễu bán hàng là một công cụ quan trọng giúp phân tích quá trình bán hàng và tìm ra điểm yếu của nó.

Kênh bán hàng cho biết bạn có bao nhiêu khách hàng tiềm năng / giao dịch (Lead/Deal) ở mỗi giai đoạn, do đó bạn có thể hiểu được ở giai đoạn nào bạn mất khách hàng tiềm năng.

crmanalytics8

Có hai loại kênh: Tiêu chuẩn và Chuyển đổi.

Đọc thêm trong bài viết – CRM Analytics.

Phễu bán hàng tiêu chuẩn

Phễu bán hàng tiêu chuẩn chỉ hiển thị những giai đoạn mà khách hàng tiềm năng / giao dịch (Lead/Deal) thực sự đã trải qua.

difsalesfun1

Đó là cách kênh bán hàng tiêu chuẩn sẽ trông như thế nào đối với một khách hàng tiềm năng mới đã được chuyển đổi thành giao dịch mà không cần thông qua các trạng thái khác và giao dịch đã thành công mà không cần qua các giai đoạn trung gian.

Kênh bán hàng tiêu chuẩn giúp tìm ra điểm yếu của quy trình bán hàng của bạn. Ví dụ: bạn có thể xem trạng thái hoặc giai đoạn nào bị bỏ qua khi làm việc với khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch.

Với kênh bán hàng Chuyển đổi (Conversions sales funnel)

Với Conversions sales funnel hiển thị tất cả các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng / giao dịch cần trải qua để đến giai đoạn hiện tại.

Ví dụ, nếu bạn chuyển đổi một khách hàng tiềm năng mới sang một thỏa thuận, kênh bán hàng sẽ tính khách hàng tiềm năng này trong từng giai đoạn, như thể nó đã trải qua tất cả các trạng thái trung gian.

Với kênh bán hàng Chuyển đổi không tính các giai đoạn / trạng thái trung gian nếu một giao dịch / khách hàng tiềm năng bị mất. Điều này giúp xem giai đoạn hoặc trạng thái bạn gặp vấn đề và mất khách hàng.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31