Tuân thủ Bitrix24 và GDPR

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) (EU) 2016/679 là một quy định trong luật của Liên minh Châu Âu về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh Châu Âu và Khu vực kinh tế Châu Âu.

Thỏa thuận xử lý dữ liệu

Vì Bitrix24 có nhiều khách hàng ở Liên minh Châu Âu, chúng tôi tuân thủ các quy tắc tuân thủ GDPR và duy trì phần GDRP trên trang web của mình. Thỏa thuận xử lý dữ liệu của bạn được bạn chấp nhận như một phần của điều khoản dịch vụ chính của chúng tôi.

Mở phần Cài đặt trong menu bên trái> cuộn xuống phần tuân thủ GDPR > đánh dấu chọn Tôi chấp nhận Thỏa thuận xử lý dữ liệu > cung cấp thông tin bắt buộc.
gdpr.png

Lưu ý rằng trong phần này, bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý nhận thông báo qua email từ chúng tôi mà bạn đã đồng ý trước đó.

gdpr1.png

 

Lưu trữ dữ liệu trong và ngoài EU

Xin lưu ý rằng GDPR cho phép xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài khu vực EEA khi đáp ứng các biện pháp bảo vệ thích hợp được quy định trong các điều 45-49 GDPR. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên khách hàng châu Âu của chúng tôi nên sử dụng tài khoản Bitrix24.eu, Bitrix24.de, Bitrix24.pl, Bitrix.it hoặc Bitrix24.fr chỉ để an toàn vì những tài khoản này được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu AWS ở Frankfurt, Đức, hoàn toàn tuân thủ GDPR. Dữ liệu Bitrix24.com, Bitrix24.es và Bitrix24.com.br được lưu trữ tại Hoa Kỳ . Quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được bảo vệ theo khuôn khổ Bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ, bạn có thể tìm thêm thông tin trong Thỏa thuận xử lý dữ liệu của chúng tôi. Ngoài ra, hãy nhớ rằng người dùng Bitrix24 thương mại có thể gửi yêu cầu bộ phận trợ giúp để chuyển dữ liệu của họ từ trung tâm dữ liệu này sang trung tâm dữ liệu khác (EU sang Hoa Kỳ hoặc ngược lại).

Tuân thủ GDPR cho nhân viên của bạn và hồ sơ CRM

Nếu bạn có nhân viên hoặc khách hàng từ Liên minh Châu Âu, họ có một số quyền theo GDPR. Khi sử dụng biểu mẫu web Bitrix24 CRM và tiện ích trò chuyện trực tiếp của chúng tôi, bạn cần kích hoạt tùy chọn yêu cầu sự đồng ý của việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ với đối tác Bitrix24 trong khu vực của bạn để giúp bạn điều đó. Hoặc ví dụ: nhân viên hoặc khách hàng của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân của họ mà bạn đã thu thập về họ trong tài khoản Bitrix24 của mình. Họ cũng có thể yêu cầu bạn xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của họ. Nếu bạn nhận được những yêu cầu như vậy, bạn có thể sử dụng ứng dụng thị trường GDPR cho nhân viên và GDPR cho CRM của chúng tôi để tự động thực hiện những yêu cầu này.

gdpr2.png
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 39