Báo Cáo Hiệu Suất Cá Nhân Trong CRM Analytics

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Báo cáo hiệu suất cá nhân (individual performance) giúp bạn xếp hạng các bộ phận bán hàng của mình theo số lượng giao dịch (Deal) giành được. Sử dụng thông tin trong báo cáo này để đánh giá kết quả công việc của từng người quản lý.

Cách thức hoạt động

Nhấp vào CRM Analytics > Hiệu suất của nhân viên > Hiệu suất cá nhân (CRM Analytics) > Employee performance > Individual performance).

Đầu tiên, chọn khoảng thời gian báo cáo. Tất cả các giao dịch được đóng trong kỳ báo cáo sẽ được thêm vào báo cáo bất kể ngày tạo giao dịch.

Di chuột qua một trong các cột để xem số liệu thống kê các giao dịch của mỗi nhân viên.

Trong bảng đóng góp của nhân viên, bạn có thể xem các thông tin sau:

  • Nhân viên (Employee) – tất cả các nhân viên bán hàng có giao dịch được hiển thị trong cột này;
  • Thỏa thuận đang trong tiến trình (Deals in progress) – số lượng giao dịch thành công hoặc thất bại bởi nhân viên;
  • Tổng số tiền đạt được (Total won amount) – tổng số tiền giao dịch mà nhân viên có được;
  • Số tiền giao dịch trung bình đạt được (Average won deal amount) – số tiền trung bình của một giao dịch đạt được trong kỳ báo cáo;
  • Chuyển đổi (Conversion) – tỷ lệ phần trăm của giao dịch có được.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 413