Mẫu Web trên CRM (CRM Web forms)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể tạo một biểu mẫu Web CRM và thêm vào trang web của bạn trong một vài cú nhấp chuột.


Khách hàng của bạn hoàn thành mẫu Web này và dữ liệu được cung cấp sẽ tự động được thêm vào Bitrix24 CRM.

Cách thức hoạt động hoạt động

Mở phần CRM > biểu mẫu CRM (CRM forms).


Tại đây bạn có thể xem danh sách các biểu mẫu web CRM đã tạo. Theo mặc định, có hai hình thức Web đặt trước và không thể xóa.

Mỗi biểu mẫu Web có một thông tin ngắn gọn về: tỷ lệ chuyển đổi, ngày kích hoạt và ngày tạo, số phần tử CRM được tạo.


Bạn có thể đặt mẫu web này trên trang web của mình bằng cách sử dụng mã nhúng hoặc sử dụng liên kết công khai để gửi cho khách hàng.
Có một số tùy chọn về cách các biểu mẫu Web của bạn sẽ được hiển thị trên trang web: biểu mẫu web sẽ được hiển thị trên trang, biểu mẫu web sẽ được hiển thị trong cửa sổ bật lên chỉ khi khách hàng nhấp vào nút hoặc liên kết, hoặc biểu mẫu Web sẽ được hiển thị trong cửa sổ bật lên với thời gian trễ nhất định.

Cách thêm biểu mẫu web CRM mới

Bạn có thể sao chép và chỉnh sửa một biểu mẫu web đặt sẵn hoặc bạn có thể thêm một biểu mẫu mới bằng cách nhấp vào Thêm biểu mẫu mới (Add new form).

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 167