Kết nối Viber

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể kết nối Viber với Bitrix24 và nhận tin nhắn của khách hàng trong cuộc trò chuyện của Bitrix24. Đầu tiên bạn tạo tài khoản Viber mới hoặc kết nối tài khoản có sẵn thông qua bot Viber.
Để làm điều đó, các bạn bấm Contact center —> Viber.

Kết nối Viber
Kết nối Viber

Thực hiện theo các bước sau để kết nối Viber của bạn với kênh Bitrix24.

1. Tạo bot Viber

Bạn cần phải có tài khoản Viber hoạt động để tạo bot Viber. Tạo một tài khoản Viber mới nếu bạn chưa có.
B1. Tạo một tài khoản đối tác.
(Nếu bạn đã có tài khoản đối tác bạn có thể đăng nhập và bỏ qua bước này)

Tạo bot Viber
Tạo bot Viber

1. Nhập số điện thoại của bạn sẽ được sử dụng cho tài khoản đối tác. Khách hàng của bạn sẽ không nhìn thấy con số này.
2. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn có mã xác minh trong ứng dụng di động Viber. Nhập mã này.
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

B2. Nhấp tạo Create Bot Account.

Tạo bot Viber
Tạo bot Viber

B3. Điền vào mẫu

Tạo bot Viber
Tạo bot Viber

B4. Nhấp vào Create và bot Viber của bạn sẽ được tạo. Sao chép Private token. Bạn sẽ cần nó để kết nối bot này với tài khoản Bitrix24.

Tạo bot Viber
Tạo bot Viber

2. Connect Viber

Nhấp vào Contact center —> Viber. Chọn kênh mở hoặc tạo kênh mới và nhấp vào Connect.

Kết nối Viber
Kết nối Viber

Nhập khóa tài khoản công khai của bạn (Private token) và nhấp vào Connect.

Kết nối Viber
Kết nối Viber

Bạn đã sẵn sàng và sẵn sàng nhận tin nhắn Viber trong Trò chuyện Bitrix24.

Kết nối Viber
Kết nối Viber

3. Làm thế nào nó hoạt động?

Khách hàng của bạn nhấp vào tiện ích trang web và gửi tin nhắn cho bạn qua Viber.

Kết nối Viber
Kết nối Viber

Bạn nhận được thông báo này trong Trò chuyện Bitrix24. Nếu khách hàng không được tìm thấy trong CRM, một khách hàng tiềm năng mới được tạo. Cuộc hội thoại được lưu vào một hình thức CRM tương ứng.

Kết nối Viber
Kết nối Viber

Lưu ý: Viber không vượt qua số điện thoại của khách hàng khi bạn liên lạc với khách hàng này. Bạn chỉ có thể lưu số điện thoại của khách hàng vào CRM nếu anh ấy/cô ấy gửi tin nhắn có chứa số điện thoại.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 195