Tạo trang web đa ngôn ngữ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tác giả: Andrey Glushkov

Nếu công ty của bạn là công ty quốc tế và có khách hàng trên toàn thế giới, bạn cần phải có trang web đa ngôn ngữ. Bạn có thể tạo nó trong Bitrix24.

Cách tạo một trang web đa ngôn ngữ

∞ Để tạo một trang đa ngôn ngữ, bạn cần tạo một trang riêng cho từng ngôn ngữ.

Thêm khối Menu và tạo các mục menu cho từng ngôn ngữ

Tạo một trang web đa ngôn ngữ
Tạo một trang web đa ngôn ngữ

Nhấp vào nút Chỉnh sửa để chỉnh sửa cài đặt khối và chọn tùy chọn Liên kết đến trang cho từng mục menu. Sau đó nhấp vào Lưu.

Tạo một trang web đa ngôn ngữ
Tạo một trang web đa ngôn ngữ

∞ Bạn cần chỉnh sửa cài đặt khối trên mỗi trang để khách hàng của bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ.

Xong! Bây giờ khách hàng của bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

Tạo một trang web đa ngôn ngữ
Tạo một trang web đa ngôn ngữ
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 99