Profile của tôi (My profile)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Mỗi người dùng Bitrix24 đều có trang hồ sơ cá nhân của riêng mình.

Để truy cập trang hồ sơ của bạn, nhấp vào Hồ sơ của tôi (My Profile) ở góc trên bên phải.

Tại đây bạn có thể truy cập lịch, tác vụ, ổ đĩa, ….

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên lạc của mình bằng cách nhấp vào nút chỉnh sửa.

Ngoài ra, trên trang này bạn có thể xem:

  • Đánh giá cao (Appreciations ), mà bạn đã nhận được từ các đồng nghiệp của mình.
  • Thông tin bổ sung (Additional information) – tại đây bạn có thể xem cấp dưới và giám sát của mình.
  • Giới thiệu về tôi (About me) – ở đây bạn có thể thêm bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn muốn chia sẻ với đồng nghiệp của mình.
  • Những điều tôi thích (Things I Like) – điền vào sở thích của bạn ở đây. Sở thích được trình bày dưới dạng hashtags. Đồng nghiệp của bạn cũng có thể thêm sở thích của họ và bạn sẽ có thể xem ai có cùng sở thích với bạn.

Nếu bạn mở trang hồ sơ của người dùng khác, bạn sẽ thấy chủ đề Bitrix24 cá nhân của người ấy.

Làm cách nào để bật chế độ Quản trị viên (Admin mode) ?

Nếu bạn là quản trị viên, bạn cần kích hoạt chế độ Quản trị viên để thực hiện một số hành động, ví dụ: xem các nhóm làm việc riêng tư mà bạn không phải là thành viên. Chỉ cần nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh dấu hiệu “Quản trị viên” (“Administrator”) > nhấp vào Chế độ quản trị viên.

Bạn có thể vô hiệu hóa chức năng như ở trên hình.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 419