Nhiệm vụ trong các dự án trong ứng dụng Bitrix24 Mobile

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Chúng tôi không ngừng cải tiến ứng dụng Bitrix24 Mobile và chúng tôi sẵn sàng giới thiệu một cách làm việc mới với các tác vụ trên thiết bị di động trong các nhóm làm việc và dự án.

Lọc nhiệm vụ theo dự án

Chỉ cần nhấp vào biểu tượng dự án hoặc nhóm làm việc để hiển thị các nhiệm vụ trong dự án hoặc nhóm làm việc.

project1.jpgproject2.jpg
Trước khi sử dụng tính năng này, chúng tôi khuyên bạn nên thêm biểu tượng dự án. Bạn có thể làm điều đó khi tạo hoặc chỉnh sửa nhóm làm việc hoặc dự án. Đọc thêm trong bài viết – Dự án & nhóm làm việc trong Bitrix24

Tiếp theo, bạn có thể lọc thêm các tác vụ trong dự án.

Sắp xếp công việc

Theo mặc định, các nhiệm vụ được sắp xếp theo hoạt động . Các công việc yêu cầu sự chú ý của bạn được hiển thị ở đầu danh sách.

project3.jpg project4.jpg

Các vai trò cổ điển có sẵn: Đang thực hiện, Hỗ trợ, Do tôi sắp đặt, Theo dõi . Nhấn vào vai trò cần thiết để hiển thị các nhiệm vụ có nhận xét mới, quá hạn hoặc đang chờ xem xét.

project5.jpg project6.jpg

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp công việc theo thời hạn cho tất cả các vai trò. Nhấn vào vai trò cần thiết> Sắp xếp theo thời hạn . Các nhiệm vụ sẽ được sắp xếp theo thời hạn.

project7.jpg project8.jpg

Tìm kiếm nhiệm vụ và dự án

Việc tìm kiếm rất thuận tiện vì sử dụng nó, bạn có thể tìm thấy không chỉ các nhiệm vụ mà còn cả các dự án.

project9.jpg project10.jpg

Tùy chọn tìm kiếm tìm một nhiệm vụ hoặc dự án theo văn bản trong mô tả nhiệm vụ và trong các nhận xét, theo tên của nhiệm vụ hoặc dự án, theo người tham gia, v.v., theo quyền truy cập đã định cấu hình.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14