THÊM THỎA THUẬN GDPR VÀO BITRIX24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) (EU) 2016/679 là một quy định ở Châu Âu về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của tất cả các cá nhân trong khu vực Liên minh Châu Âu.

Khi bạn tạo một biểu mẫu CRM với Bitrix24 hoặc thiết lập một kênh liên lạc, bạn có thể cần thêm thỏa thuận GDPR.

Cách thêm thỏa thuận GDPR vào biểu mẫu CRM

Nhấn vào CRM > CRM Forms > chọn một biểu mẫu web > nhấn Edit.

            

Trong phần cài đặt biểu mẫu CRM, nhấn More > cuộn xuống phần Terms of service > kích hoạt show terms of service > Create new consent.

Nhập tên, nội dung và biên tập tiêu đề của checkbox nếu cần. Sau đó nhấn Save

Chọn các thỏa thuận đã được tạo trước đó từ danh sách.

Bạn có thể biên tập lại thỏa thuận trước đó bằng cách chọn từ danh sách có sẵn và nhấn vào Edit settings.

Kích hoạt Auto accept the Agreement để đặt trạng thái tùy chọn ban đầu để có thể kiểm tra khi cần.

Nhấn Save, như vậy bạn đã hoàn thành tạo thỏa thuận GDPR. 

Cách thức hoạt động

Khi một khách hàng hoàn thành biểu mẫu web, họ cũng cần đồng ý thỏa thuận trước khi nhấn gửi biểu mẫu đã được hoàn thành.

Nếu một khách hàng không đồng ý với thỏa thuận này, biểu mẫu web sẽ không được gửi đi.

Làm sao để có thể xem danh sách các thỏa thuận đã nhận được? 

Chỉ cần nhấn vào nút obtained consents trong phần cài đặt biểu mẫu CRM.

Tại đây bạn sẽ thấy được danh sách các thỏa thuận đã nhận được.

Nhấp vào tên nguồn dẫn để xem các thông tin liên quan.

Làm sao để cài đặt thỏa thuận GDPR cho kênh liên lạc

Nhấn vào Contact center > chọn một kênh liên lạc > chọn một kênh mở trong danh sách > nhấn Configure.

 Trong mục Agreement, kích hoạt Send warning about collecting personal data > chọn một thỏa thuận có sẵn trong danh sách hoặc bạn có thể tạo mới nếu cần. 

Quy trình tạo thỏa thuận cho một kênh liên lạc cũng giống như đối với biểu mẫu web CRM đã được trình bày cụ thể ở trên.

Cách để thêm thỏa thuận GDPR vào Kênh bán hàng Bitrix24

Nhấn vào Sales Center > Terms and agreements.

Sau đó bạn chỉ cần chọn một thỏa thuận đã được tạo trước trong danh sách hoặc tạo mới nếu cần.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 75