Cách gửi email từ CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể gửi email ngay từ Bitrix24 CRM! Lịch sử tin nhắn được lưu vào mẫu hồ sơ CRM tương ứng.

Cách gửi email từ CRM

Lưu ý: Người đăng ký gói Project + và Free có thể gửi không quá 1.000 email từ CRM mỗi tháng.
Chỉ cần nhấp vào Email trong một biểu mẫu hồ sơ CRM.

cách gửi email từ crm trên bitrix24
cách gửi email từ crm trên bitrix24

Tất cả các tin nhắn gửi đi và đến có thể được tìm thấy trong biểu mẫu bản ghi CRM.

cách gửi email từ crm trên bitrix24
cách gửi email từ crm trên bitrix24

Làm thế nào để hiểu nếu tin nhắn đã được đọc hay không

Điều quan trọng cần biết là không chỉ người nhận đã nhận được tin nhắn của bạn mà còn đọc nó. Bạn có thể xem thông tin này trong mẫu hồ sơ CRM.

cách gửi email từ crm trên bitrix24
cách gửi email từ crm trên bitrix24

Người gửi bổ sung

Khi gửi email, bạn có thể gửi nó từ một địa chỉ email không được kết nối với Bitrix24.
Chỉ cần nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh trường Từ —> Thêm người gửi.

cách gửi email từ crm trên bitrix24
cách gửi email từ crm trên bitrix24

Nhập tên của bạn và địa chỉ email.

cách gửi email từ crm trên bitrix24
cách gửi email từ crm trên bitrix24

Bạn sẽ nhận được thư xác nhận đến địa chỉ email này. Sau khi xác nhận quyền sở hữu của bạn, bạn sẽ có thể chọn địa chỉ email này trong trường Từ.
Ngoài ra, bạn có thể gửi email bằng máy chủ SMTP.
Bạn có thể chọn người gửi bổ sung ở mọi nơi bạn có thể gửi email – ở dạng bản ghi CRM (khách hàng tiềm năng, người liên hệ, hoạt động, v.v.), trong quy tắc tự động hóa CRM và trong tiếp thị CRM.

Lưu ý: Có một số thời điểm quan trọng khi định cấu hình người gửi bổ sung:

 • Khi ủy quyền địa chỉ email thông qua mã từ thư xác nhận, email sẽ được gửi qua máy chủ Bitrix24.
 • Khi định cấu hình máy chủ SMTP, email sẽ được gửi qua máy chủ SMTP được chỉ định.
 • Giới hạn email áp dụng cho cả hai tùy chọn này.
 • Các máy chủ SMTP thường có giới hạn riêng và hạn chế gửi thư hàng loạt hoặc thậm chí có thể chặn tài khoản của bạn nếu vượt quá các giới hạn này.
 • Bạn không thể định cấu hình người gửi bổ sung qua máy chủ SMTP của riêng bạn trong Bitrix24 On-Premise.

Các cách khác để gửi email từ CRM

Bạn cũng có thể gửi email từ CRM theo các cách sau:

 • Mở trang Hoạt động —> bấm Thêm —> E-mail.
  cách gửi email từ crm trên bitrix24
  cách gửi email từ crm trên bitrix24
  Hoạt động mới sẽ được tạo khi gửi email.
 • Nhấp vào Luồng —> E-mail.
  cách gửi email từ crm trên bitrix24
  cách gửi email từ crm trên bitrix24
Lưu ý: Kích thước của cả tệp đính kèm email gửi đi và gửi đến trong CRM không được vượt quá 16 Mb. Nếu không, một email sẽ không được nhận hoặc gửi.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 118