Webmail trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Bạn có thể xử lý thư trong Bitrix24 trong phần Webmail.

Tùy chọn này chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Bitrix24 Start +, CRM +, Standard và Professional .

Nếu bạn có hộp thư được kết nối với Bitrix24, bạn sẽ vào danh sách thư. Nếu không, bạn sẽ được đề nghị kết nối địa chỉ email của bạn.

Hình 1: Webmail trong Bitrix24

Bộ lọc và đồng bộ hóa

Bạn có thể lọc tin nhắn theo ngày, thư mục hoặc thậm chí theo trạng thái đọc / chưa đọc.

Hình 2: Lọc tin nhắn

Nếu có các thư mục tùy chỉnh được tạo trong hộp thư, chúng cũng sẽ được hiển thị trong Bitrix24.

Nhấp vào nút ở bên phải của thanh tìm kiếm để xem danh sách hộp thư được kết nối hoặc kết nối một hộp thư mới.

Hình 3: Xem danh sách hộp thư

Nhấp vào nút Đồng bộ hóa để làm mới danh sách tin nhắn.

Hình 4: Đồng bộ hoá
 • Thư được kiểm tra cứ sau 10 phút nếu chủ hộp thư trực tuyến.
 • Thư được kiểm tra cứ sau 10 phút nếu tùy chọn Tuyến email từ khách hàng hiện tại đến người quản lý CRM được chỉ định được bật và bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập vào tài khoản.
 • Thư của bạn được kiểm tra mỗi ngày một lần nếu bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập vào tài khoản và tùy chọn Tuyến email từ các khách hàng hiện tại đến người quản lý CRM được chỉ định bị vô hiệu hóa.
 • Thư được kiểm tra ngay lập tức khi bạn mở phần Webmail .
 • Nếu không có người dùng tài khoản nào trực tuyến, thư sẽ không được kiểm tra .
 • Bạn có thể kiểm tra thư bằng cách nhấp vào nút Đồng bộ hóa .

Cài đặt hộp thư và danh sách đen

Nhấp vào nút Bánh răng để cấu hình cài đặt hộp thư, danh sách đen và chỉnh sửa chữ ký.

Hình 5: Cấu hình cài đặt hộp thư

Cài đặt hộp thư

Hãy xem tổng quan các cài đặt cái mà chỉ có thể được định cấu hình sau khi kết nối hộp thư của bạn.

Hình 6: Tổng quan các cài đặt

Bạn có thể cấu hình các thư mục để đồng bộ hóa.

Hình 7: Cấu hình các thư mục để đồng bộ hóa.

Chọn các hộp bên cạnh tên thư mục mà bạn muốn được đồng bộ hóa và định cấu hình quy tắc thư mục.

Bạn có thể ngắt kết nối hộp thư bằng cách bấm Vô hiệu hóa.

Hình 8: Ngắt kết nối hộp thư

Danh sách đen

Trong phần này, bạn có thể thêm địa chỉ cụ thể hoặc toàn bộ tên miền vào danh sách đen. Tin nhắn đến từ những địa chỉ này sẽ tự động chuyển sang thư rác.

Hình 9: Tạo danh sách đen

Thêm chữ ký

Bạn có thể thêm chữ ký sẽ được thêm tự động vào tin nhắn gửi đi của bạn. Chỉ cần nhấp vào nút bánh răng > Chỉnh sửa chữ ký.

Hình 10: Chỉnh sửa chữ ký

Sau đó nhấp vào nút tương ứng để thêm chữ ký mới.

Hình 11: Thêm chữ ký mới

Cách gửi email

Nhấp vào Tin nhắn mới.

Hình 12: Hướng dẫn cách gửi email

Thêm người nhận, chủ đề và thông điệp chính và nhấp vào Gửi.

Hình 13: Hướng dẫn cách gửi email

Cách xử lý thư

Bộ đếm ở đầu danh sách tin nhắn hiển thị số lượng tin nhắn chưa được xử lý và chưa đọc.

Hình 14: Bộ đếm ở đầu danh sách tin nhắn

Không xử lý trạng thái có nghĩa là tin nhắn không được liên kết với tác vụ hoặc CRM.

Bạn có thể xem danh sách tin nhắn trong phần này.

Hình 15: Danh sách tin nhắn

Nhấp vào tin nhắn để đọc nó.

Hình 16: Nhấp vào để đọc tin nhắn

Tạo tác vụ hoặc lưu tin nhắn vào CRM chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hình 17: Tạo tác vụ hoặc lưu tin nhắn vào CRM

Bạn cũng có thể trả lời, chuyển tiếp hoặc xóa tin nhắn.

Bạn cũng có thể thực hiện một số hành động trong phần danh sách tin nhắn.

Hình 18: Một số hành động trong phần danh sách tin nhắn.

Hoạt động có sẵn:

 • Mở tin nhắn
 • Đánh dấu là đã đọc / chưa đọc
 • Xóa bỏ
 • Đánh dấu spam
 • Di chuyển đến thư mục
 • Tạo nhiệm vụ
 • Lưu vào CRM / Loại trừ khỏi CRM
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 466