Chuyển đổi Deals giữa các Pipeline

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Sau khi được tạo và kết nối với một pipeline cụ thể, nó cũng có thể được chuyển sang một pipeline khác trong danh sách giao dịch (Deal).

Đây là cách bạn có thể Chuyển đổi Deals trong các Pipeline:

 

  • Trong giao diện Danh sách ưu đãi, hãy chuyển đến tab Pipeline & chọn Pipeline cụ thể.

✽ Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể di chuyển hình thức giao dịch từ Tất cả các giao dịch xem đường dẫn, một danh sách Pipeline cụ thể phải được chọn.

Hình 1: Giao diện danh sách
  • Chọn giao dịch bạn muốn chuyển từ danh sách giao dịch & đi đến menu Select Action bên dưới danh sách:
Hình 2: Menu Selent Action
  • Nhấp vào Move To Pipeline và chọn đường dẫn bạn muốn giao dịch nhiều hơn. Nhấp vào Applly:

    Hình 3: Chọn Menu Move To Pipeline

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 121