Cách sử dụng Activity Stream

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Luồng hoạt động là gì?

Luồng hoạt động (Activity stream) cho phép người dùng biết tất cả các hoạt động hiện tại liên quan đến họ, chẳng hạn như thông báo mới, nhận xét, tệp, quy trình làm việc hoặc thông báo nhiệm vụ, ….

Bạn có thể tạo nhiệm vụ trong Luồng hoạt động, gửi các lời tri ân đến mọi người, tạo thông báo, chạy quy trình công việc, nhận xét và thích bài đăng, tạo cuộc thăm dò, ….

Mục đích chính của Luồng hoạt động là cải thiện giao tiếp nội bộ trong công ty của bạn và làm cho việc giao tiếp dễ dàng hơn.

Làm thế nào để thực hiện một thông báo?

Đôi khi bạn có thể cần thu hút sự chú ý của đồng nghiệp đến một số thông tin quan trọng. Điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của tùy chọn Thông báo.

Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Khác (More)> Thông báo (Annoucements).

Đọc thêm trong bài viết – Huy hiệu & thông báo tri ân (Appreciation badges & announcements.).

Làm cách nào để thêm bài đăng Dòng hoạt động vào mục yêu thích?

Nếu bạn biết rằng bạn sẽ cần thông tin từ bài đăng Luồng hoạt động vào lúc khác và không muốn xem qua tất cả các thông báo Luồng hoạt động, chỉ cần thêm bài đăng này vào mục yêu thích bằng cách nhấp vào Thêm (More) > Thêm vào mục yêu thích (Add to favorites) hoặc nhấp vào hình ngôi sao.

Bạn có thể xem tất cả các tin nhắn được đánh dấu là “yêu thích” bằng cách sử dụng bộ lọc Yêu thích.

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 162