Phân tích chi phí quảng cáo trong Bitrix24 Sales Intelligence

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể phân tích chi phí quảng cáo bằng Bitrix24 Sales Intelligence. Những dữ liệu này được hiển thị trong báo cáo ROI quảng cáo nơi bạn có thể thấy số tiền bạn đã chi cho quảng cáo và số tiền bạn kiếm được.

1. Làm thế nào nó hoạt động

Ví dụ: hãy phân tích chi phí quảng cáo cho nguồn lưu lượng truy cập Google Ads. Chọn nguồn lưu lượng tương ứng trong phần Thông minh bán hàng —> đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn —> chọn tài khoản quảng cáo và nhấp vào Chi phí.

Phân tích chi phí quảng cáo trong Bitrix24 Sales Intelligence
Phân tích chi phí quảng cáo trong Bitrix24 Sales Intelligence

Nhấp vào Thêm và điền vào các trường.
Nếu ngân sách chiến dịch đã được chỉ định trong dịch vụ được kết nối dưới dạng nguồn lưu lượng truy cập (ví dụ: Quảng cáo Google), chi phí quảng cáo cho nguồn lưu lượng truy cập này sẽ tự động được thêm vào Bitrix24 Sales Intelligence.

Phân tích chi phí quảng cáo trong Bitrix24 Sales Intelligence
Phân tích chi phí quảng cáo trong Bitrix24 Sales Intelligence
    • Chỉ định phạm vi ngày để phân tích chi phí quảng cáo.
    • Chỉ định chi phí của chiến dịch.
    • Bật tùy chọn tự động hành động nếu cần.
Hành động là một hoạt động mà bạn muốn khách hàng của mình thực hiện. Tự động kích hoạt đếm hành động và hệ thống sẽ đếm số lượng khách truy cập vào trang web bằng cách nhấp vào liên kết cụ thể, được gọi đến số điện thoại được chỉ định trên trang web và nhấp vào địa chỉ email. Nếu bạn không bật tùy chọn này, bạn có thể quyết định “hành động” nghĩa là gì. Ví dụ: bạn đã in 200 tờ rơi với lời mời đến thăm nhà hàng của bạn. Trong trường hợp này, mỗi tờ rơi là một “hành động”. Vì vậy, bạn cần tắt tùy chọn Count action tự động và chỉ định rằng số lượng hành động là 200.
  • Bạn có thể thêm ý kiến ​​của bạn vào lĩnh vực tương ứng.

2. Tôi có thể xem báo cáo ROI quảng cáo ở đâu?

Nhấp vào CRM Analytics —> Sales Intelligence —> Advertising ROI để xem báo cáo.

adcosts3.png

Nếu bạn đã thêm một số chi phí quảng cáo cho một nguồn lưu lượng truy cập, các chi phí này sẽ được tổng hợp trong báo cáo ROI quảng cáo.
Bạn cũng có thể thêm chi phí quảng cáo vào báo cáo bằng cách nhấp vào nút Thêm.

adcosts4.png
Lưu ý: Số lượng khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ hoặc công ty tối đa có trong báo cáo Sales Intelligence cho người đăng ký gói Standard và Professional là 100.000.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 131