Không thể đăng nhập bằng mạng xã hội

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Có hai lý do có thể gây ra sự cố đăng nhập bằng mạng xã hội:

1. Bạn có nhiều tài khoản trong một mạng xã hội

Có thể, bạn có nhiều tài khoản trong một mạng xã hội, chẳng hạn như một số tài khoản Facebook. Một trong số đó được kết nối với Tài khoản Bitrix24 của bạn, còn tài khoản kia thì không.

Trong trường hợp này, hãy thử sử dụng tài khoản khác để đăng nhập.

2. Một tài khoản mạng xã hội được kết nối với một số tài khoản Bitrix24.Network

Có thể, bạn đã kết nối, chẳng hạn như tài khoản Facebook của mình với một tài khoản Bitrix24.Network và sau đó với một tài khoản khác.

Trong trường hợp này, đăng nhập mạng xã hội chỉ hoạt động đối với tài khoản Bitrix24.Network được kết nối sau cùng. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản về cách khắc phục sự cố này:

  • Đăng nhập vào tài khoản Bitrix24.Network của bạn bằng tài khoản mạng xã hội

  • Ngắt kết nối tài khoản mạng xã hội
    socialnetworks2.jpg

    Sau đó đăng xuất khỏi tài khoản Bitrix24.Network này và đăng nhập lại bằng tài khoản mạng xã hội.

     
Chúng tôi khuyên bạn nên đặt địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản Bitrix24.Network của mình. Đọc cách thực hiện điều đó trong bài viết – Đăng nhập bằng mạng xã hội .

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 39