Thống kê trò chuyện

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Tính năng này chỉ dành cho khách hàng sử dụng gói Bitrix24 Start +, CRM +, Standard hoặc Professional.

Thống kê trò chuyện sẽ giúp bạn đánh giá kênh phổ biến nhất với khách hàng, hiệu quả của nhân viên, thời gian trả lời trung bình, tỷ lệ hài lòng, v.v.

Cách hoạt động

Nhấp vào Contact center > Chat statistics Trong phần này, bạn có thể xem tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến các kênh – số lượng tin nhắn nhận được qua mỗi tin nhắn hoặc mạng xã hội, thời gian trả lời trung bình, v.v.

chatstatistics1.png
Hình 1: Nhấp vào Contact center > Chat statistics

Các báo cáo được trình bày dưới dạng các widget và bạn có thể di chuyển chúng bằng chuột.

chatstatistics2.png
Hình 2: bạn có thể di chuyển chúng bằng chuột.

Nếu bạn vô tình xóa một widget, bạn có thể Reset to default  về chế độ xem mặc định bằng cách nhấp vào nút bánh răng.

chatstatistics3.png
Hình 3: Nhấp vào nút bánh răng để xóa một widget

Cài đặt báo cáo:

Bạn có thể cài đặt định hình Widget nào. Có hai cách để thực hiện:

Bạn có thể nhấp vào nút bánh răng > Settings hoặc chỉ cần chọn Configure.

chatstatistics4.png
Hình 4: nhấp vào nút bánh răng > Settings hoặc chỉ cần chọn Configure.

Các thông số sau có thể được cài đặt định hình:

  • Nhấp vào bút chì để đổi tên báo cáo
  • Nhấp vào By filter để đặt thời hạn báo cáo (Reporting Period )
  • Trong Menu bên phải, bạn có thể chọn biểu mẫu trình bày báo cáo (biểu đồ hình tròn, biểu đồ thanh, biểu đồ cột xếp chồng, biểu đồ đường, số, phễu, biểu đồ trục kép, hoạt động hoặc danh sách)
  • Cuộn xuống phía dưới và bạn có thể đặt danh mục và nguồn dữ liệu được sử dụng trong báo cáo
chatstatistics5.png
Hình 5: những thông số có thể được cài đặt định hình

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt định hình màu của một số tiện ích:

chatstatistics6.png
Hình 6: bạn có thể cài đặt định hình màu của một số tiện ích

Bộ lọc báo cáo

Nhấp vào thanh tìm kiếm để lọc báo cáo. Bộ lọc này được áp dụng cho tất cả các bài báo cáo.

chatstatistics7.png
Hình 7: Nhấp vào thanh tìm kiếm để lọc báo cáo.

Hoặc bạn có thể áp dụng một số bộ lọc riêng cho mỗi báo cáo.

chatstatistics8.png
Hình 8: bạn có thể áp dụng một số bộ lọc riêng cho mỗi báo cáo.

Thêm một tiện ích mới

chatstatistics9.png
Hình 9: Nhấp  vào nút ở góc trên cùng bên phải để thêm tiện ích

Nhấp  vào nút ở góc trên cùng bên phải để thêm tiện ích.

Chọn nơi lưu tiện ích mới của bạn. Nhấp vào Create new template để tạo mẫu mới hoặc chọn một mẫu mặc định

chatstatistics10.png
Hình 10: Nhấp vào Create new template để tạo mẫu mới hoặc chọn một mẫu mặc định 

Để chỉnh sửa một mẫu báo cáo mới, nhấp vào Create. Chọn Save as Preset để thêm nó vào bảng điều khiển bằng một cú nhấp chuột.

chatstatistics11.png
Hình 11: nhấp vào Create. Chọn Save as Preset
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 48