Trường “Khách hàng” ở dạng Khách hàng tiềm năng (Leads) / Giao dịch (Deals)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khách hàng tiềm năng (Deals) hoặc giao dịch (Leads) hầu như luôn được liên kết với một liên hệ (Contact) hoặc một công ty (Companies).

Sử dụng trường Khách hàng (Client field) trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / thỏa thuận để thiết lập liên kết này.

client1

Hoạt động như thế nào

Bạn luôn có thể tìm thấy liên hệ hiện có hoặc công ty. Chỉ cần bắt đầu nhập tên của liên hệ hoặc công ty vào trường Khách hàng (Client field).

client2

Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên, số điện thoại và địa chỉ Email.

Nếu không tìm thấy gì, bạn có thể tạo mới một liên hệ hoặc công ty chỉ bằng một cú nhấp chuột.

client3

Bạn không thể tạo một liên hệ hoặc công ty mới ở dạng Khách hàng tiềm năng.

Liên hệ mới hoặc công ty sẽ có một dấu tương ứng.

client4

Nếu cùng một lúc bạn đã tạo một liên hệ và một công ty trong một hình thức Giao dịch, Bitrix24 sẽ tự động liên kết chúng.

client5

Bạn có thể ẩn một trong các trường bằng cách nhấp vào nút Bánh răng.

client6

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 29