Các tính năng bổ sung trong ứng dụng di động Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Ngoài các công cụ cơ bản của Bitrix24, còn có các tính năng bổ sung trong ứng dụng di động. Hãy xem chúng trong tab Menu .

menu.jpg

Ngày làm việc

Bạn có thể bắt đầu, tạm dừng hoặc kết thúc ngày làm việc của mình trong phần Quản lý thời gian làm việc .

Tùy chọn này cũng cho phép bạn viết báo cáo hàng ngày và thay đổi thời lượng ngày làm việc .

thời gian làm việc.jpgdaily_report.jpg

Điện thoại

Kết nối điện thoại và thực hiện cuộc gọi từ ứng dụng di động trong phần Gọi . Tất cả các cuộc trò chuyện sẽ được tự động ghi lại trong CRM.

call.jpgphone number.jpg
Đọc thêm trong bài viết: Thuê số trong Bitrix24 .

Yêu thích

favorites.jpg

Mức độ căng thẳng – đo mức độ căng thẳng của bạn bằng ứng dụng Welltory. Tìm hiểu xem căng thẳng và khối lượng công việc ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào.

Lịch – phần này hiển thị tất cả các sự kiện sắp tới của bạn.

Nhân viên – bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm nhanh nhân viên của công ty, viết tin nhắn hoặc xem thông tin liên hệ. Bạn cũng có thể thêm người dùng mới bằng cách gửi liên kết hoặc SMS kèm theo lời mời.

Bộ nhớ dùng chung – bạn có thể làm việc với các tệp trên bộ nhớ dùng chung và thêm các tệp mới từ thiết bị di động của mình.

Cơ sở kiến ​​thức – tìm và nghiên cứu thông tin từ cơ sở kiến ​​thức trong ứng dụng di động Bitrix24.

Các nhóm

Trong phần này, bạn có thể thấy tất cả các nhóm Intranet và Extranet của Bitrix24. Bạn có thể đặt nhiệm vụ và viết tin nhắn cho các thành viên trong nhóm.

groups.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 11