CRM + Online Store

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

CRM + Cửa hàng trực tuyến

 

Tác Giả: Vera Kuchumova

 

CRM + Cửa hàng trực tuyến online là một công cụ mới cho thương mại điện tử. Nó phù hợp cho các công ty nhỏ quảng bá hàng hóa thông qua các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội.

Các tính năng của Cửa hàng trực tuyến

Cửa hàng Trực tuyến được điều chỉnh cho các thiết bị di động. Danh mục sản phẩm là một nguồn cấp dữ liệu vô tận, giống như trong các ứng dụng nhắn tin.

Bạn có thể tạo một cửa hàng trong vài phút mà không cần bất kỳ kinh nghiệm phát triển và triển khai web nào.

Trong quá trình tạo cửa hàng, bạn sẽ đặt hàng thử và xem cửa hàng trông như thế nào trên thiết bị di động của khách hàng.

Khách hàng có thể chọn thanh toán đơn hàng trên trang web hoặc chờ cuộc gọi để thảo luận chi tiết.

CRM + Cửa hàng trực tuyến online là một công cụ mới cho thương mại điện tử. Nó phù hợp cho các công ty nhỏ quảng bá hàng hóa thông qua các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội.

Cửa hàng mới là nơi tuyệt vời để làm việc mà không cần đơn đặt hàng. Bạn chấp nhận thanh toán, gửi đơn đặt hàng và giao tiếp với khách hàng trong thẻ giao dịch.

Trong thẻ giao dịch, bạn sẽ thấy những sản phẩm mà khách hàng đã xem. Thông tin này sẽ giúp bạn đưa ra những sản phẩm có thể khiến khách hàng thích thú.

Các bài viết này sẽ giúp bạn tạo và chạy CRM + Cửa hàng trực tuyến::

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 76