Chức năng tìm kiếm trong các gói Bitrix24 mới

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Doanh nghiệp lớn hơn cần tìm kiếm thông qua một số lượng lớn hơn các yếu tố. Để tìm kiếm qua một số lượng lớn các phần tử, hãy chọn một gói Bitrix24 thích hợp.

Bạn sẽ có thể tìm kiếm thông qua số lượng các yếu tố được chỉ định trong mô tả kế hoạch của bạn. Điều này áp dụng cho CRM và các nhiệm vụ.

Các giới hạn tìm kiếm áp dụng riêng cho từng loại phần tử.

Ví dụ: bạn sử dụng gói Miễn phí . Bạn có 900 địa chỉ liên hệ và 1500 giao dịch trong CRM của mình. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm theo địa chỉ liên hệ, nhưng không phải theo giao dịch.

Làm thế nào nó hoạt động

Có nghĩa là nếu bạn có hơn 1.000 tác vụ, bạn sẽ có thể sử dụng các bộ lọc và bộ lọc mặc định mà bạn đã tạo trước đó. Bạn sẽ không thể tìm kiếm theo từ hoặc một phần của từ. Tương tự với các phần tử CRM – nếu bạn có hơn 1000 phần tử trong CRM của mình, bạn sẽ không thể tìm kiếm chúng theo từng từ hoặc từng phần của từ. Bạn sẽ có thể sử dụng các bộ lọc và bộ lọc mặc định mà bạn đã tạo trước đó.

Bạn sẽ cần nâng cấp gói của mình hoặc xóa các bản ghi cũ khi bạn vượt quá giới hạn.

Tôi sử dụng gói Miễn phí. Tôi có ít hơn 1.000 giao dịch, nhưng tìm kiếm vẫn không hoạt động. Tôi nên làm gì?

Rất có thể, bạn có quá nhiều giao dịch đã hoàn thành. Chúng cũng ảnh hưởng đến tổng số. Chuyển đến phần CRM > Danh sách .

searchdeals1.jpg

Xóa tất cả các bộ lọc khỏi thanh tìm kiếm.

searchdeals2.jpg

Tất cả các giao dịch thành công và không thành công sẽ xuất hiện trong danh sách. Chọn những cái bạn không cần và xóa chúng.

searchdeals3.jpg

Tôi sử dụng gói Miễn phí. Tôi có ít hơn 1.000 tác vụ, nhưng tìm kiếm vẫn không hoạt động. Tôi nên làm gì?

Các nhiệm vụ đã hoàn thành được tính vào tổng số nhiệm vụ. Để thực hiện công việc tìm kiếm, bạn nên xóa các nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết.

Chuyển đến phần Nhiệm vụ và Dự án > Danh sách .

tasksearch1.jpg

Áp dụng bộ lọc Đã hoàn thành cho danh sách.

tasksearch2.jpg

Tất cả các nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ xuất hiện trong danh sách. Chọn các nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết nữa và xóa chúng.

tasksearch3.jpg

Các bài viết được đề xuất:

  • Xóa một số yếu tố hoặc nhiệm vụ CRM cùng một lúc
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 33