Quét thẻ danh thiếp ( Business card scanner )

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể sử dụng tùy chọn máy quét Danh thiếp để thêm liên hệ mới khi sử dụng ứng dụng Bitrix24 Mobile.

Để làm việc đó:

    1. Chuyển đến phần CRM> Danh bạ và nhấn vào nút Danh thiếp

      businesscard1.jpg

               2. Máy ảnh của bạn sẽ bật và khung sẽ xuất hiện. Giữ danh thiếp trong ranh giới khung. Nó sẽ được quét tự động. Sau đó, chạm vào Nhận biết .

              3. Khi danh thiếp được nhận dạng, một liên hệ mới sẽ được tạo. Địa chỉ liên hệ này sẽ chứa thông tin từ danh thiếp được quét. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin không cần thiết.

businesscard2.jpg

Xin lưu ý rằng một công ty mới cũng sẽ được tạo ra theo thông tin được chỉ định trong danh thiếp.

Số lượng danh thiếp bạn có thể nhận ra tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn .
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16