Thông tin liên hệ trên trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

 

Tác giả: Vera Kuchumova

 

Tạo một cửa hàng trực tuyến, bạn chỉ định thông tin liên hệ để khách hàng có thể xem trên trang web.

Theo mặc định, thông tin liên hệ được đặt trên đầu trang chính và trên trang Danh bạ.

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ  theo hai cách:

  • Trong thẻ công ty của tôi.

¡ ¡ ¡ Thông tin liên hệ cũng sẽ được thay đổi trong hóa đơn, bảng báo giá và tài liệu.

  • Trên trang web.

Thay đổi địa chỉ liên hệ trong thẻ công ty của tôi

Đến Cài đặt CRM> Chi tiết Công ty của tôi.

Chỉnh sửa số điện thoại trong thẻ công ty và lưu các thay đổi.

θ Chỉ số đầu tiên từ thẻ công ty được hiển thị trên trang web.

Xuất bản lại trang web của bạn. Sau khi xuất bản, thông tin liên hệ sẽ được cập nhật.

Thay đổi địa chỉ liên hệ trên trang web

Đến Cửa hàng trực tuyến> Danh bạ.

Nhấp vào Chỉnh sửa trong phần số điện thoại.

Thay thế số điện thoại trong các trường Văn bảnLiên kết.

Lưu các thay đổi và xuất bản lại trang web của bạn. Sau khi xuất bản, thông tin liên hệ sẽ được cập nhật.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 44