Thay đổi các yếu tố mới trong phần Deal của CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Chúng tôi đã thiết kế một biểu mẫu yếu tố CRM mới cho Bitrix24 CRM (giao dịch, khách hàng tiềm năng, liên hệ và công ty). Bây giờ tất cả các tài khoản Bitrix24 đều sử dụng biểu mẫu này theo mặc định.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích chính của mẫu yếu tốmới trong phần Deal của CRM.

View ( Lượt xem )

Mẫu CRM trước đây chỉ có sẵn dưới dạng một trang web riêng.

Hình 1: Mẫu CRM cũ

Bây giờ biểu mẫu CRM mở dưới dạng thanh trượt. Có thể đóng nó bằng cách nhấp vào nút Close hoặc nhấp bên ngoài biểu mẫu CRM. Khi bạn đóng biểu mẫu CRM, bạn sẽ nhận được danh sách các CRM tương ứng.

Hình 2: Mở danh sách biểu mẫu CRM

Luồng, hành động và nhận xét( Stream,activities and comments )

  Luồng và các hoạt động đã từng ở trên các trang khác nhau.

Hình 3: Giao diện các luồng và hoạt động

Bây giờ  các luồng và hoạt động được đặt tại cùng một nơi bên phải.

Hình 4:  Nhận xét và lên kế hoạch cho hành động mới

Bạn có thể để lại nhận xét, lên kế hoạch cho các hoạt động mới và thậm chí mời đồng nghiệp của mình tham gia cuộc nói chuyện đặc biệt.

Chỉnh sửa và thêm các mục.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm thông tin mới trong chế độ Edit.

Hình 5: Chế độ Edit
  • Bây giờ không cần phải làm điều đó. Bạn bấm vào nộp và nhập các giá trị mới!
Hình 6: Chức năng mới
  • Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng thêm các mục mới. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm trường ..

Làm thế nào để chuyển sang dạng cũ?

Nhấn nút CRM > Cài đặt> Cài đặt khác > tắt thanh trượt Sử dụng trong bản ghi CRM để xem và chỉnh sửa tùy chọn.

Hình 7: CHuyển về giao diện xem cũ

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 44