Cách đăng ký và xác nhận địa chỉ email

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Hiện tại, bạn có thể tạo tài khoản Bitrix24 mới trong một vài cú nhấp chuột, chỉ bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn. Bitrix24 mới sẽ được tạo và bạn có thể bắt đầu khám phá nó và thậm chí mời người dùng mới.

Xin lưu ý rằng một số tùy chọn có thể bị giới hạn cho đến khi bạn xác nhận địa chỉ email của mình (ví dụ: Điện thoại, Mạng Bitrix24, các gói cao hơn, v.v.). Những người dùng mới mà bạn đã mời cũng sẽ được thông báo rằng chủ sở hữu tài khoản (người tạo) vẫn chưa xác nhận địa chỉ email của họ.

Thay đổi tên tài khoản

Khi một Bitrix24 mới được tạo – nó sẽ tự động được đặt một tên tài khoản ngẫu nhiên. Bạn có thể thay đổi tên này trong Cài đặt (menu bên trái tùy chọn Cài đặt, cuộn xuống cuối danh sách cài đặt). Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi tên tài khoản một lần (người đăng ký gói Bitrix24 Standard & Professional có thêm đặc quyền tại đây ).

Sau khi tên tài khoản được thay đổi, trang Bitrix24 của bạn sẽ tự động tải lại (url tài khoản của bạn sẽ được cập nhật) và tất cả người dùng tài khoản của bạn sẽ được thông báo về việc thay đổi địa chỉ trong Trò chuyện chung 

Chỉnh sửa hồ sơ riêng

Nếu bạn muốn chỉnh sửa hồ sơ của chính mình – ví dụ: thêm chi tiết liên hệ, ảnh hồ sơ, ngày sinh hoặc chức vụ, vui lòng nhấp vào góc trên cùng bên phải (ảnh) và chọn Chỉnh sửa Cài đặt Hồ sơ.

Quan trọng: nếu bạn cần thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của mình – điều này chỉ có thể được thực hiện trong Trang hồ sơ mạng Bitrix24 của bạn.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17