Thêm pixel Facebook vào một trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Pixel Facebook là một công cụ phân tích cho phép bạn đo lường hiệu quả của quảng cáo bằng cách hiểu các hành động mọi người thực hiện trên trang web của bạn.

Làm thế nào để pixel hoạt động

Pixel Facebook tạo đối tượng quảng cáo và tối ưu hóa quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Cách thiết lập pixel Facebook

Trước tiên, bạn cần tạo tài khoản Trình quản lý doanh nghiệp và pixel. Bạn có thể đọc cách thực hiện điều đó tại đây – Tạo pixel trong Trình quản lý doanh nghiệp. Sau đó sao chép ID pixel Facebook.

Thêm pixel Facebook vào một trang web
Thêm pixel Facebook vào một trang web

Trong Bitrix24, nhấp vào Trang web —> chọn trang web —> nhấp vào Cài đặt —> Tùy chọn trang web —> Theo dõi pixel —> dán ID pixel Facebook.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 137