Cấp cho người dùng quyền quản trị viên

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

θ Quản trị viên tài khoản Bitrix24 – là người dùng tài khoản có quyền mở rộng: người dùng này có thể quản lý người dùng khác, truy cập cài đặt tài khoản & thông tin ẩn.

Người tạo tài khoản Bitrix24 được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản theo mặc định. Sau đó, người tạo tài khoản cũng có thể cấp cho người dùng khác quyền truy cập quản trị vào tài khoản.

Mở Trang hồ sơ người dùng và nhấp vào Hành động> Chỉ định quyền quản trị.

Sau khi người dùng đã được cấp trạng thái quản trị viên, chỉ báo Quản trị viên màu xanh đặc biệt sẽ xuất hiện tại Trang hồ sơ của người dùng:

Truy cập thông tin ẩn qua chế độ quản trị viên

Để có thể truy cập tất cả thông tin ẩn (ví dụ: tất cả tác vụ của người dùng cụ thể hoặc nhóm làm việc ẩn \ private), quản trị viên tài khoản phải bật Chế độ quản trị viên bên trong trang Hồ sơ của chính mình bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh chỉ báo Quản trị viên:

Θ Điều quan trọng cần đề cập là mặc dù người dùng có quyền quản trị (ở Chế độ quản trị viên) có thể truy cập các bài đăng, tác vụ, tệp của người dùng tài khoản khác, nơi họ chưa được cấp quyền truy cập trực tiếp, nhưng vẫn có một số khu vực vẫn riêng tư cho mỗi tài khoản người dùng:

Trò chuyện riêng tư của Bitrix24 :  các cuộc trò chuyện riêng tư ( trò chuyện giữa người với người & nhóm) là riêng tư, ngay cả quản trị viên tài khoản cũng không thể truy cập chúng. Xin đừng nhầm lẫn với các cuộc trò chuyện công khai mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể tham gia.

Trang mạng người dùng Bitrix24 (chi tiết đăng nhập và mật khẩu):  mỗi người dùng Bitrix24 có thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng mà quản trị viên tài khoản không có quyền truy cập. Người sử dụng đăng nhậpmật khẩu có thể thay đổi chỉ  trong Mạng Bitrix24 bởi chủ sở hữu của nó.

Xem tất cả quản trị viên tài khoản

Bất kỳ người dùng tài khoản Bitrix24 nào cũng có thể chuyển đến phần Nhân viên> tab Nhân viên và xem danh sách đầy đủ những người dùng đang hoạt động. Quản trị viên tài khoản sẽ được hiển thị với chỉ báo Quản trị viên:

Θ Số lượng quản trị viên mà bạn có thể có trong một tài khoản Bitrix24 tùy thuộc vào gói của bạn.

 

Tôi có thể tìm danh sách quản trị viên ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các quản trị viên bằng cách sử dụng bộ lọc trong phần Nhân viên.

 Nếu không có trường Quản trị viên trong bộ lọc, hãy thêm trường đó theo cách thủ công.

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 792