Cách tạo tài khoản mới từ Bitrix24.Network

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Nếu bạn đã đăng ký tại Bitrix24.Network , bạn có thể tạo tài khoản Bitrix24 mới bất kỳ lúc nào. Đây là cách:

 1. Đăng nhập vào Hồ sơ Bitrix24.Network của bạn .
 2. Nhấp vào Tạo Bitrix24 .
  createeaccount1.jpg
 3. Xong! Tài khoản Bitrix24 của bạn đã được tạo.

Các bước đầu tiên trong tài khoản Bitrix24 mới

 1. Chọn các mục được sử dụng nhiều nhất trên Bitrix24 của bạn (CRM, Nhiệm vụ và Dự án, Truyền thông hoặc Trang web). Nó sẽ xác định trang nào sẽ được hiển thị là trang chính – CRM, Nhiệm vụ, Thông báo luồng hoạt động hoặc Trang web. Điều này có thể được đặt lại sau với sự trợ giúp của tùy chọn menu Cấu hình.

  firststeps1.jpg

 2. Bạn luôn có thể sử dụng phần Trợ giúp . Nhấp vào ở góc trên cùng bên phải để tìm hiểu thêm về Bitrix24.

  firststeps3.jpg

 3. Điền vào hồ sơ của bạn: nhấp vào biểu tượng hình người ở góc trên cùng bên phải> Hồ sơ của tôi> Chỉnh sửa . Tại đây bạn có thể thêm ảnh, chức vụ, ngày sinh, v.v.

  firststeps4.jpg

 4. Mở trang Cài đặt Bitrix24 để định cấu hình các thông số thời gian làm việc, đặt tên công ty để hiển thị trong tiêu đề, v.v. Tại đây, bạn có thể chọn một trong 2 tùy chọn có sẵn để hệ thống sử dụng: công ty & nhân viên hoặc tổ chức & người dùng (tùy chọn cuối cùng có thể quan tâm đến các tổ chức phi lợi nhuận, các cộng đồng khác nhau, các tổ chức giáo dục hoặc tôn giáo hoặc các câu lạc bộ khác).
  firststeps5.jpg
 5. Mời người dùng vào tài khoản Bitrix24 của bạn bằng cách nhấp vào nút Mời người dùng .
  firststeps.jpg

Bạn luôn có thể điều hướng từ tài khoản Bitrix24 đến trang hồ sơ Bitrix24.Network của mình và quay lại.

firststeps2.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 57