Đồng bộ hóa chi tiết người dùng Bitrix24 với thiết bị Android

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể đồng bộ hóa chi tiết liên hệ của đồng nghiệp Bitrix24 với danh bạ điện thoại trong thiết bị Android của mình. Đây là cách thực hiện (quy trình đồng bộ hóa được mô tả bên dưới dựa trên Android 7.0 , nếu bạn có một phiên bản Android khác, lộ trình đồng bộ hóa có thể khác).

1. Mở Cài đặt thiết bị> Đám mây & Tài khoản : 

2. Chuyển đến Tài khoản :

3. Nhấp vào Thêm tài khoản

4. Chọn Bitrix24 trong danh sách ứng dụng và điền thông tin chi tiết về Bitrix24 của bạn: địa chỉ tài khoản Bitrix24 (miền), thông tin đăng nhập và mật khẩu Bitrix24 của bạn.

5. Sau khi ủy quyền hoàn tất và Bitrix24 được thêm vào danh sách tài khoản, hãy mở  Bitrix24  và nhấp vào Tắt đồng bộ hóa :

6. Trong Cài đặt đồng bộ, chọn Danh bạ :

7. Sau khi đồng bộ hóa xong, bạn sẽ tìm thấy tất cả các số liên lạc được đồng bộ hóa trong danh bạ điện thoại thiết bị Android của mình. Dữ liệu như số điện thoại, chức vụ và địa chỉ email sẽ được đồng bộ hóa.

Để đảm bảo rằng danh bạ của bạn được cập nhật liên tục, quá trình đồng bộ hóa này sẽ được thực hiện mỗi giờ một lần.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10