Cách để tạo một bảng giá

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Tạo bảng giá nhằm báo giá cho khách hàng biết về số tiền cần thỏa thuận

quote1.png
Hình 1: Mẫu bảng báo giá

Cách để tạo bảng giá

Bạn có thể tạo một bảng giá tương tự cách mà bạn tạo ra một hóa đơn.

Bạn có thể đọc thêm cách tạo hóa đơn trong bài viết – Cách tạo hóa đơn

Làm thế nào để điền vào một bảng báo giá mới?

Một Form báo giá được chia thành những phần sau:

Thông tin của một bảng báo giá.

quote2.png
Hình 2: Điền những thông tin cần thiết.

Tại đây bạn cần điền những thông tin cơ bản như – Tên, trạng thái, thời hạn thanh toán và người chịu trách nhiệm.

Chú ý: Chọn Available To Everyone sẽ cấp quyền truy cập vào bảng giá cho tất cả người dùng có vai trò CRM như một người chịu trách nhiệm.

Thông tin khách hàng.

quote3.png
Hình 3: Chọn khách hàng, công ty cụ thể hoặc thêm mới.

Bạn cần chỉ định một khách hàng cụ thể trong phần này. Bạn có thể chọn thông tin liên lạc, công ty đã có hoặc tạo một liên hệ mới.

Sau đó, bạn có thể xem thông tin tóm tắt về khách hàng mà bạn đã chọn.

quote4.png
Hình 4: Bạn có thể xem thông tin tóm tắt của khách hàng.

Sản phẩm được báo giá.

quote5.png
Hình 5: Chọn sản phẩm, loại hình giảm giá và thuế.

Chọn sản phẩm, loại hình giảm giá và thuế trong phần này.

Làm việc với bảng báo giá

Vậy là bạn đã có thể tạo thành công một hóa đơn mới, vậy bạn cần làm gì tiếp theo?

quote6.png
Hình 6: Bạn có thể làm việc với bảng báo giá với những tùy chọn trên.
  • Bạn có thể in bảng giá và gửi chuyển phát cho khách hàng.
  • In một bảng giá bình thường ( Không cần chữ ký và con dấu).
  • Tải bảng giá về dạng PDF.
  • Tải bảng giá bình thường dưới dạng PDF (không cần chữ ký và con dấu).
  • Gửi bảng báo giá cho khách hàng bằng Email.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn vào mũi tên bên cạnh “Edit” để tạo thỏa thuận hoặc hóa đơn cho khách hàng.

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ áp dụng cho những khách hàng đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional.

Chọn tùy chọn mà bạn muốn trong meu được thả xuống.

quote7.png
Hình 7: Chọn tùy chọn bạn muốn trong meu được thả xuống.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 81