Tiêu đề trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tiêu đề trang xuất hiện trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, v.v.) sử dụng tiêu đề cho mục đích lập chỉ mục để cung cấp kết quả tìm kiếm. Nó giúp người truy cập trang web hiểu mục đích của từng trang và cũng xác định các trang web khi người dùng thêm chúng vào danh sách Yêu thích hoặc Dấu trang của họ.

Cách viết Tiêu đề trang web

Tạo mô tả rõ ràng và ngắn gọn về nội dung trang của bạn.

“Thương hiệu giày thể thao”

“Cửa hàng top  với dịch vụ giao hàng miễn phí và nhiều lựa chọn giày thể thao hàng hiệu với giá tốt”

Cách đặt Tiêu đề trang web

θ Bạn nên thêm một tiêu đề duy nhất vào mỗi trang. Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn có nhiều trang cung cấp các sản phẩm của một nhóm, hãy chia các trang theo thuộc tính sản phẩm.

Mở danh sách trang của trang web. Trang web> Hành động> Xem trang

Chọn một trang và nhấp vào Hành động> Chỉnh sửa cài đặt

Nhấp vào biểu tượng Bút chì và viết tiêu đề. Lưu các thay đổi và xuất bản lại trang.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 58