Microsoft Bot Framework: kết thúc hỗ trợ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2019, Microsoft không còn chấp nhận các yêu cầu xuất bản Skype Bot mới. Ngoài ra, nếu bạn đã tạo bot này, nó sẽ giới hạn ở 100 người dùng. Bạn sẽ không thể xuất bản bot của mình cho đối tượng lớn hơn. Chúng tôi đã quyết định chấm dứt sự hỗ trợ của Microsoft Bot Framework trong Kênh mở Bitrix24.

Nó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là trong tương lai gần, bạn sẽ không thể kết nối kênh liên lạc Microsoft Bot Framework với Kênh mở Bitrix24 nữa.
Trong một vài tháng, tất cả các chatbot được kết nối bằng Microsoft Bot Framework (Skype, Slack, Kik, GroupMe, SMS, email, v.v.) sẽ bị ngắt kết nối.

Phải làm sao

Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối một kênh truyền thông khác trước:
– Trò chuyện trực tiếp trên Bitrix24
– Viber
– Điện báo
– Tin nhắn Facebook
– Bình luận Facebook
– WhatsApp
– Instagram
– WeChat
– Mạng Bitrix24

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 76