Kết nối các nguồn lưu lượng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Một trong những tính năng chính của Sales Intelligence là theo dõi nguồn lưu lượng ban đầu.
Nguồn – là điểm bắt đầu của đường dẫn khách hàng (phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ, danh thiếp, v.v.).

Để theo dõi nguồn, sử dụng mã UTM. Thêm mã UTM vào địa chỉ trang web của bạn và đặt URL này trên Facebook hoặc Instagram của bạn, v.v … Sau khi khách hàng theo liên kết này và điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc biểu mẫu gọi lại, nguồn sẽ được hiển thị trong CRM.

Kết nối các nguồn lưu lượng
Kết nối các nguồn lưu lượng

Ngoài các nguồn mặc định, bạn có thể thêm các nguồn tùy chỉnh. Ví dụ, bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội, trang web hoặc thậm chí một bảng quảng cáo!
Bạn sẽ có thể định cấu hình tài khoản tiếp thị của mình và nhận thông tin về chi phí sớm.

Cách sử dụng mã UTM
Ví dụ: hãy định cấu hình trang Facebook làm nguồn. Chọn nguồn và chỉ định mã UTM cho nó.

Kết nối các nguồn lưu lượng
Kết nối các nguồn lưu lượng

Thêm liên kết đến trang Facebook của bạn.

Kết nối các nguồn lưu lượng
Kết nối các nguồn lưu lượng

Khi bạn nhấp vào liên kết này, bạn có thể thấy mã UTM được thêm vào địa chỉ trang web.

Kết nối các nguồn lưu lượng
Kết nối các nguồn lưu lượng

Sau khi khách hàng điền vào biểu mẫu liên hệ hoặc biểu mẫu gọi lại, đường dẫn khách sẽ được hiển thị trong CRM.

Kết nối các nguồn lưu lượng
Kết nối các nguồn lưu lượng
Bạn cũng có thể chỉ định một địa chỉ email và số điện thoại duy nhất cho nguồn này.

Kết nối các nguồn lưu lượng
Kết nối các nguồn lưu lượng

Đọc thêm trong bài viết – Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18