Cách để sát nhập Deal trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong một vài tình huống đôi khi bạn cần sát nhập một số Deal. Ví dụ, một khách hàng đã gửi cho bạn một email về việc mua áo và sau đó gọi cho bạn để cho bạn biết một số thông tin cần bổ sung như màu sắc. Kết quả là, bạn có hai giao dịch liên quan đến cùng một khách hàng và sản phẩm.
Để sát nhập giao dịch, bạn nhấp vào CRM -> Deals -> List

Cách để sát nhập Deal

Chọn Deals mà bạn muốn hợp nhất -> rồi chọn Merge trong menu hành động

sát nhập Deal

Trước khi sát nhập các Deals, bạn cần chọn một thỏa thuận sẽ được sử dụng làm thỏa thuận cơ bản.

sát nhập Deal

Bạn có thể thấy kết quả hợp nhất ở bên trái.

sát nhập Deal 2

Khi sát nhập các Deals thì một lĩnh vực có thể có các giá trị khác nhau . Chọn một cái mà bạn muốn được thêm vào kết quả sau khi sát nhập.

sát nhập các Deals

Bạn không cần phải làm điều đó nếu các trường có cùng giá trị.

Merge deals

Các giá trị trường được chọn khi sát nhập sẽ được sử dụng trong Deal mới.

sát nhập các Deals
  • Tùy chọn này có sẵn cho các thuê bao gói CRM+, Standard và Professional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 85