Đo lường mức độ Stress của bạn

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Công cụ này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và giải trí, sẽ không mang giá trị về mặt y tế như chẩn đoán tâm lý hoặc đảm bảo về mặt kết quả và không đại diện cho bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào của từng cá nhân.

Khối lượng công việc nặng nề dẫn đến căng thẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, năng lượng và tâm trạng của bạn.

Bạn có thể đo mức độ căng thẳng của mình trong Bitrix24 bằng điện thoại thông minh của bạn, hãy giảm mức độ stress lại và tăng năng suất của bạn hơn.

Mức độ căng thẳng của bạn được đo như thế nào

Mức độ căng thẳng phụ thuộc vào độ biến thiên nhịp tim (HRV) có thể đo được bằng camera của điện thoại thông minh của bạn.

Đọc thêm về nguyên tắc đo mức độ căng thẳng trên trang web Welltory.

Cách thức hoạt động

Trong ứng dụng Bitrix24 Mobile, chuyển đến menu chính > nhấn Mức độ căng thẳng > Đo lường.

Đo mức độ căng thẳng được thực hiện trong ứng dụng Welltory, vì vậy bạn cần tải xuống và cài đặt nó. Sau đó làm theo hướng dẫn và kết quả sẽ được lưu vào hồ sơ tài khoản Bitrix24 của bạn.

Nhấn Hiển thị trong hồ sơ (Show in profile) và kết quả sẽ được hiển thị trong hồ sơ của bạn.

Nếu bạn không muốn đồng nghiệp của mình nhìn thấy kết quả của mình, hãy chọn tùy chọn Lưu riêng tư (Save privately). Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ riêng tư và công khai bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt.

Cách tắt tùy chọn đo mức độ căng thẳng

Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có thể vô hiệu hóa tùy chọn đo mức độ căng thẳng trong phần cài đặt tài khoản.

 

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 360