Tên miền riêng và đổi tên Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Trong phiên bản Bitrix24 Cloud, có một số tùy chọn để quản trị viên làm việc với các miền:

 1. Thay đổi tên Bitrix24 sau lần khởi chạy đầu tiênKhi một tài khoản được tạo, nó sẽ được đặt một tên ngẫu nhiên như b24-aokwy2 .bitrix24.com . Bạn có thể thay đổi tên.
  Đọc thêm trong bài viết Lần đầu tiên khởi chạy: đổi tên tài khoản Bitrix24 .
 2. Chuyển sang miền của riêng bạn

  Bạn có thể sử dụng tên miền riêng cho Bitrix24 của mình. Ví dụ: sử dụng my.intranet.com hoặc mycompany.com thay vì intranet.bitrix24.com .

  Đọc thêm trong bài viết Thay đổi tên tài khoản Bitrix24 mặc định và sử dụng miền của riêng bạn .
 3. Đổi tên miền Bitrix24Bạn có thể đổi tên miền cấp 3 * .bitrix24. * , Ví dụ: từ .bitrix24.com thành .bitrix24.com thử nghiệm .
  Đọc thêm trong bài viết Đổi tên miền .
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 55