Làm việc với quy trình công việc

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Nhấp vào nút Workflow để bắt đầu làm việc với quy trình trong Bitrix24. Tại đây, bạn có thể cấu hình quy trình công việc, xem quy trình công việc đã hoàn thành và những quy trình đang tiến hành, xem các yêu cầu của bạn, v.v.

Phần Quy trình công việc bao gồm bốn tab.

Nhiệm vụ quy trình làm việc ( Workflow task )

Tại đây bạn có thể xem danh sách workflow đang chờ các thao tác của bạn. Các số đếm màu đỏ đang hiển thị số lượng workflow và các phần mà workflow đã được tạo.

workingwithworkflows1.png

✏️ Bạn không cần mở workflow để kiểm tra xem có nhiệm vụ workflow mới hay không. Vì bên Menu tay trái, bạn có thể thấy  Workflow hiển thị một con số,  đó là số lượng tác vụ trong công việc cần bạn thao tác. 

Bạn có thể bấm đúp chuột vào một nhiệm vụ trong danh sách để xem. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các bộ lọc và thanh tìm kiếm phía trên danh sách các nhiệm vụ.

🔻Người giám sát hoặc quản lý có thể tìm quy trình làm việc của cấp dưới bằng cách chỉ định tên của nhân viên trong trường Nhân viên ( Employee )

Nếu một nhân viên đang trong kỳ nghỉ và có một quy trình làm việc đang chờ, người giám sát hay quản lý có thể giao nhiệm vụ cho người khác.

Yêu cầu của tôi ( My request )

Bạn có thể xem tất cả các quy trình công việc do bạn tạo trong phần này. Bạn có thể chạy một quy trình kinh doanh mới bằng cách nhấp vào nút tương ứng ở góc trên cùng bên phải.

 

Quy trình công việc đang chạy ( Running Workflows )

Trong phần này, bạn có thể xem các quy trình công việc hiện đang được tiến hành. Nếu bạn là quản trị viên, bạn có thể xem quy trình công việc được khởi tạo bởi tất cả người dùng. Một người dùng thông thường chỉ có thể xem các quy trình công việc do mình tạo.

Bạn có thể áp dụng các bộ lọc cho danh sách này bằng cách sử dụng các nút ở trên.

Quy trình công việc trong Bảng tin ( Workflows in Feed )

Tại đây, bạn có thể xem danh sách các quy trình công việc trong bảng tin mà bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa chúng. Quản trị viên cũng có thể chọn quy trình công việc sẽ được hiển thị trong Bảng tin

Ngoài ra, bạn có thể tạo quy trình làm việc mới bằng cách nhấp vào nút Tạo mới.

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 130