Superblock trên Bitrix24.Sites

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Superblock là một chế độ mà bạn có thể thay đổi các phần tử trong các khối trên trang web của mình.

Ví dụ: bạn có một khối có tiêu đề và văn bản. Bây giờ bạn có thể thêm các yếu tố khác vào nó, chẳng hạn như video hoặc các nút. Vì vậy, bạn có thể tạo một trang web độc đáo.

Cách làm việc với superblock

Để thiết lập superblock, hãy truy cập Sites. Chọn trang web hoặc tạo một trang mới.

θ Đọc về cách tạo trang trong Bitrix24.Sites trong bài viết.

Trong phương thức khởi tạo trang, chọn khối mong muốn và nhấp vào Superblock.

Trong biểu mẫu thiết lập siêu khối, bạn có thể thêm các phần tử mới.

Hãy đặt một nút dưới tiêu đề. Để thực hiện việc này, hãy chọn một địa điểm phù hợp và nhấp vào Thêm mục.

Sau đó chọn mục mong muốn từ danh sách và thêm nó.

Nếu bạn thêm một mục vào một khối có nhiều cột, nó sẽ xuất hiện trong tất cả các cột của khối đó.

Trong biểu mẫu thiết lập siêu khối, bạn có thể loại bỏ các phần tử không cần thiết bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Nếu bạn không hài lòng với những thay đổi bạn đã thực hiện, bạn có thể hoàn tác hoặc thực hiện lại các hành động.

Nếu bạn không thích giao diện khối sau khi lưu các thay đổi, bạn có thể đặt lại nó bằng cách sử dụng nút hoàn tác chung.

Bạn cũng có thể xem khối trông như thế nào trên các thiết bị khác nhau. Chuyển chế độ xem ở đầu màn hình.

Khi tất cả các cài đặt được thực hiện, hãy nhấp vào Lưu.

Sử dụng các nút Chỉnh sửa và Thiết kế để chặn thêm các thay đổi.

 

⇒ Chúng tôi đang phát triển chức năng Superblock. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào, hãy gửi chúng cho chúng tôi bằng cách sử dụng nút Phản hồi.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 84