Cập nhật sản phẩm bằng cách nhập tệp CSV

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Đôi khi bạn cần cập nhật hàng chục, thậm chí hàng trăm sản phẩm trong Bitrix24. Ví dụ, bạn muốn bắt đầu một đợt giảm giá lớn và cần cập nhật giá của nhiều sản phẩm. Sẽ mất rất nhiều thời gian để làm điều đó theo cách thủ công. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách nhập tệp CSV đã được cập nhật.

Nếu bạn muốn thêm sản phẩm mới, vui lòng tham khảo bài viết – Nhập sản phẩm.

Đi tới CRM> Sản phẩm > chọn phần cần thiết, ví dụ: Quần áo> Áo phông.

Nhấp vào nút Bánh răng cưa > Xuất sản phẩm sang CSV .

export.png

Thực hiện các thay đổi trong tệp đã tải xuống và lưu nó.

Trước khi nhập tệp đã tải xuống, vui lòng lưu ý:

  • Các bản sao được tìm kiếm bởi trường ID bên ngoài . Nếu một sản phẩm đã tồn tại, nó sẽ được cập nhật bằng cách sử dụng dữ liệu đã nhập. Nếu không, một sản phẩm mới sẽ được tạo ra.
    prodimp2.jpg
  • Bạn không thể hủy kết quả nhập.
  • Nếu bạn thay đổi giá của một sản phẩm trong tệp, nó sẽ không được tự động thay đổi trong các giao dịch và các yếu tố khác. Để các thay đổi có hiệu lực, hãy xóa sản phẩm khỏi phần tử và thêm lại.

Nhập tệp đã tải xuống. Nhấp vào nút bánh răng cưa > Nhập sản phẩm .

product_import.png

Chọn tệp CSV và nhấp vào Tiếp theo .

Tệp phải ở định dạng .csv .

Nếu sản phẩm có nhiều giá trị trong nhiều trường, hãy chỉ định từng giá trị trên một dòng mới và cùng một ID cho các dòng.

Bạn có thể tải xuống ví dụ về tệp Nhập , thêm sản phẩm vào đó và nhập vào Bitrix24.

import_file_example.png

Nếu tệp chứa vài nghìn sản phẩm, hãy chia tệp đó thành nhiều phần.

tệp CSV.png

Nếu cần, hãy chỉ định cài đặt tệp: mã hóa và dấu phân tách.

import_settings.png

Kiểm tra lại cấu hình và nhấp vào Tiếp theo .

config_field_mapping.png

Xong! Sản phẩm được nhập và cập nhật thành công. Nhấp vào Sẵn sàng , sản phẩm mới sẽ nằm trong thư mục Sản phẩm đã nhập.

import_done.png
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 41