Xử lý Cookie

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Cookie là dữ liệu được gửi bởi máy chủ web mà một trang web lưu trữ tạm thời trên PC của người dùng.

Các tệp cookie có thể lưu trữ các thông tin khác nhau về khách truy cập, chẳng hạn như ngôn ngữ của khách truy cập, dữ liệu ủy quyền của khách truy cập, các đề xuất của YouTube, v.v. Do đó, cookie giúp duyệt các trang web thuận tiện hơn cho khách truy cập.

Bất kỳ quốc gia nào cũng có luật riêng liên quan đến dữ liệu cá nhân. Nếu một số trang web thu thập cookie mà không nhận được sự chấp thuận của người truy cập, nhà chức trách có thể phạt chủ sở hữu trang web. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác nhận cho khách truy cập trang web biết dữ liệu cá nhân nào được thu thập dưới dạng tệp cookie.

θ Nếu bạn vô hiệu hóa việc hiển thị đồng ý cookie đối với một số dịch vụ nhất định hoặc khách truy cập trang web của bạn từ chối lưu trữ các tệp cookie cho dịch vụ này, các dịch vụ đó sẽ không thể thu thập cookie. Ví dụ: nếu khách truy cập từ chối lưu trữ tệp cookie cho Google Analytics, thì số liệu phân tích sẽ không được thu thập cho khách truy cập này.

Nó hoạt động thế nào

Các trang web được tạo trong Bitrix24 Sites cung cấp cho khách truy cập khả năng quản lý cookie. Trong lần truy cập đầu tiên ở cuối trang, một thông báo về sự đồng ý đối với việc xử lý cookie sẽ tự động bật lên.

Khách truy cập có thể Chấp nhận tất cả cookie hoặc Thay đổi tùy chọn cho từng cookie bằng cách nhấp vào nút tương ứng. Trong trường hợp này, anh ấy / cô ấy có thể cho phép hoặc không cho phép lưu trữ một số loại cookie nhất định. Tiếp theo, người truy cập cần nhấp vào Lưu và chấp nhận.

Khách truy cập có thể thay đổi các tùy chọn này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Cookie ở cuối màn hình.

Cách bật biểu ngữ chấp thuận cookie

Trước hết, bạn vào phần Sites> chọn một trang web> nhấp vào Hành động> Định cấu hình trang web.

Cuộn xuống> nhấp vào Thêm> bật tùy chọn Hiển thị biểu ngữ chấp thuận cookie trong phần Xử lý cookie.

Cách định cấu hình sự chấp thuận cookie

  • Thỏa thuận người dùng

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản được hiển thị cho khách truy cập.

Nhấp vào nút chỉnh sửa cài đặt bên cạnh danh sách lựa chọn sự đồng ý> Thỏa thuận người dùng.

  • Hộp kiểm (Checkbox) và hành vi

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản thông báo đầu tiên.

Nhấp vào nút chỉnh sửa cài đặt bên cạnh danh sách lựa chọn sự đồng ý> Hộp kiểm và hành vi.

Tại đây, bạn cũng có thể chỉ định liên kết của bên thứ ba đến một trang web hoặc tệp bằng cách bật tùy chọn tương ứng.

  • Sự chấp thuận của người dùng.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xem tất cả sự đồng ý của người dùng mà bạn đã có. Nhấp vào nút chỉnh sửa cài đặt bên cạnh danh sách lựa chọn sự đồng ý> Sự chấp thuận của người dùng.

​​

  • Chỉnh sửa mô tả cookie

Nhấp vào nút Chỉnh sửa mô tả cookie.

Chúng tôi đã thêm mô tả về cookie cho một số dịch vụ xã hội phổ biến: Google Analytics, Trình quản lý thẻ của Google, Facebook pixel, YouTube, Google Maps.

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản của các mô tả này hoặc tắt chúng nếu bạn không lưu trữ dữ liệu đó trong cookie của mình.

Nếu có một dịch vụ khác được kết nối với trang web của bạn và nó sử dụng cookie, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thêm mô tả của dịch vụ đó. Nhấp vào nút Loại cookie mới và nhập mô tả của nó.

  • Vị trí liên kết và diện mạo

Bạn có thể chỉnh sửa màu nền; biểu tượng và màu văn bản trong phần tương ứng. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi góc hiển thị biểu tượng cookie.

⊗ Quan trọng! Để lưu tất cả các thay đổi, bạn cần xuất bản lại trang chính của trang web của mình.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30