Cập nhật chính sách nền tảng Facebook Messenger

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 3, một chính sách nền tảng nhắn tin mới của Facebook được áp dụng. Mọi người sử dụng nền tảng này cần tuân thủ chính sách mới.

Tổng quan chính sách mới

  • Chỉ có khách hàng có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với một công ty. Các công ty chỉ có thể trả lời tin nhắn của khách hàng.
  • Các công ty có tới 24 giờ để trả lời khách hàng. Sự thay đổi này phù hợp với mọi người, doanh nghiệp nên phản hồi càng nhanh càng tốt.
  • Nếu hơn 24 giờ trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng từ khách hàng, điều đó có nghĩa là khách hàng đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Cách thức hoạt động trong Bitrix24

Một số kênh mở Bitrix24 sử dụng Nền tảng Facebook Messenger. Để tuân thủ chính sách mới, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với các kênh mở WhatsApp và Facebook Messages .

Khi khách hàng gửi tin nhắn cho bạn qua một trong những kênh mở này:

  • Nếu một đại lý đã không trả lời trong vòng 24 giờ kể từ tin nhắn cuối cùng từ khách hàng, thì đại lý sẽ không thể gửi tin nhắn cho khách hàng này.
  • Nếu một đại lý đã trả lời khách hàng, nhưng khách hàng đã không gửi bất kỳ tin nhắn nào trong vòng 24 giờ sau khi nhận được trả lời, đại lý sẽ không thể gửi tin nhắn cho khách hàng này nhưng sẽ có thể đóng cuộc trò chuyện trong Bitrix24. Nếu khách hàng này gửi tin nhắn sau, đại lý sẽ có thể trả lời.
  • Tin nhắn hoặc phản hồi của đại lý không ảnh hưởng đến “cửa sổ nhắn tin 24 giờ” này.
  • Thẻ tin nhắn không được hỗ trợ.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 62