Hầm bán hàng (Sales tunnels)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Kinh doanh hiện đại không chỉ là bán hàng, mà còn là dịch vụ được kèm theo. Ví dụ: nếu bạn có một studio website, có lẽ bạn không chỉ tạo và bán các trang web mà còn cung cấp cho khách hàng của bạn dịch vụ duy trì trang web cho họ. Hoặc nếu bạn bán máy rửa chén, bạn có thể vừa giao hàng kèm theo lắp đặt.

Mỗi dịch vụ bổ sung là một kênh giao dịch và kênh bán hàng riêng biệt với các giai đoạn, nguyên tắc hoạt động và mục tiêu riêng biệt.

Đường hầm bán hàng (Sales tunnels) trong Bitrix24 giúp bạn kết nối các kênh bán hàng riêng biệt với nhau.

Đường hầm bán hàng có sẵn cho các thuê bao Bitrix24 gói CRM +, Standard và Professional.

Nhấp vào CRM > Thỏa thuận (Deals) > nhấp vào tên đường ống thỏa thuận (Deal pipeline name) > nhấp vào Phễu bán hàng và đường hầm bán hàng (Sales funnels and tunnels) trong menu thả xuống.


Làm việc với phễu

Trong phần này, bạn có thể xem danh sách các đường Ống thỏa thuận (Deal pipelines) hiện có và các giai đoạn của chúng.


Bạn cũng có thể tạo đường ống thỏa thuận mới ở đây. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm kênh bán hàng (Add sales funnel).

Ví dụ, công ty đang có các sản phẩm và dịch vụ bao gồm: lắp đặt và bảo trì máy rửa chén. Hãy tạo đường ống thỏa thuận cho mỗi dịch vụ này.


Phễu mới có các giai đoạn mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa các giai đoạn này hoặc thêm những giai đoạn mới một cách nhanh chóng.

Kết nối các kênh với nhau

Bitrix24 không chỉ cho phép tạo và định cấu hình các kênh mà còn kết nối chúng với nhau. Kết nối này được gọi là một đường hầm bán hàng (Sales tunnel).

Vậy làm thế nào để tạo một đường hầm bán hàng?

Bạn có thể tạo các đường hầm bán hàng bằng cách kéo và thả các giai đoạn của kênh bán hàng.


Trong ví dụ của chúng tôi, khi chúng tôi bán thành công máy rửa chén, chúng tôi cần chuyển giao dịch (Deal) sang đường ống Lắp đặt (Installation) và sau đó đến đường ống Bảo trì (Maintenance).


Nếu vì một lý do nào đó, chúng tôi không hoàn thành thỏa thuận khi trong đường ống Lắp đặt (Installation), chúng tôi cần chuyển nó trở lại đường ống Bán hàng (Sales), ví dụ, để đề xuất giảm giá cho khách hàng.


Nhấp vào đường hầm bán hàng để chỉnh sửa nó. Ví dụ: chúng ta có thể thêm Cài đặt không thành công (Installation failed) cho tên giao dịch khi giao dịch được chuyển trở lại từ đường ống Cài đặt sang đường ống Bán hàng.


Quy tắc tự động hóa

Bạn cũng có thể định cấu hình các quy tắc tự động hóa cho từng đường ống trong phần này.


Ví dụ: khi một thỏa thuận nằm trong đường ống Bảo trì (Maintenance), chúng ta có thể tự động gửi tin nhắn ưu đãi đặc biệt cho khách hàng.

Đọc thêm trong bài viết – Quy tắc tự động hóa.

Tăng doanh số(Sales Boost)

Một máy rửa chén đòi hỏi bảo trì theo hàng năm và chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ họ cần. Chức năng Tăng doanh số giúp tạo ra các giao dịch lặp lại hoàn toàn tự động.

Đọc thêm trong bài viết – Sales Boost.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 213