Cách chuyển đổi tài khoản Instagram cá nhân sang tài khoản Instagram Business

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trước khi kết nối tài khoản Instagram của bạn với trang Facebook của bạn, hãy đảm bảo rằng tài khoản Instagram này là cá nhân.

Khởi chạy ứng dụng Instagram dành cho thiết bị di động> nhấn nút menu> Settings > Account. Nếu bạn có tùy chọn Chuyển sang Tài khoản Chuyên nghiệp ở đó, bạn có tài khoản Instagram cá nhân và không cần phải làm gì cả.

Nếu bạn thấy các tùy chọn Chuyển sang Tài khoản cá nhân và Chuyển sang Tài khoản người tạo trong menu này, thì bạn có tài khoản Chuyên nghiệp và cần chuyển sang Tài khoản cá nhân.

Tài khoản Instagram cá nhân cần được chuyển đổi thành tài khoản Instagram Business ở bên cạnh trang Facebook, không phải trong ứng dụng di động Instagram.

Tài khoản Instagram cá nhân của bạn được tự động chuyển đổi sang tài khoản Instagram Business khi kết nối tài khoản Instagram của bạn với trang Facebook của bạn. Bạn chỉ cần thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.

Đã xong!

Quan trọng! Một tài khoản Instagram Business chỉ có thể được liên kết với một Trang Facebook. Để kết nối Tài khoản doanh nghiệp Instagram này với một trang Facebook khác, trước tiên bạn cần ngắt kết nối nó khỏi Trang Facebook hiện tại.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 185