Phân tích CRM (CRM Analytics)

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng có thể nói với bạn rằng bạn cần để mắt đến các khâu vận hành để doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru. Điều quan trọng là phân tích các phễu bán hàng, hiệu suất của nhân viên, xu hướng bán hàng, ….

Trong Bitrix24, bạn có thể nhận được tất cả thông tin cần thiết trong phần Phân tích CRM (CRM Analytics).

Tùy chọn này chỉ có sẵn cho các thuê bao kế hoạch thương mại.

Cách thức hoạt động

Ưu điểm chính của báo cáo Phân tích CRM là bạn có thể lọc báo cáo theo bất kỳ trường nào, thậm chí theo các trường tùy chỉnh.

Ví dụ: bạn có thể tạo một báo cáo riêng cho các giao dịch yêu cầu giao hàng.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào bất kỳ giá trị nào, ví dụ: số lượng khách hàng tiềm năng đang hoạt động, và Bitrix24 sẽ hiển thị danh sách các khách hàng tiềm năng như vậy.

Nhấp vào nút CRM Analytics trong menu chính. Báo cáo được chia thành hai nhóm chính: Phân tích khách hàng tiềm năng và Bán hàng.

Tất cả các báo cáo khác hiện đang được phát triển. Các báo cáo sẽ có mặt sau.

Phân tích khách hàng tiềm năng

Nhấp vào Tất cả để theo dõi cách khách hàng tiềm năng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác và để đánh giá hiệu suất của nhân viên.

Phễu cho thấy số lượng khách hàng tiềm năng đã đi qua từng trạng thái. Di chuyển con trỏ qua một cột để xem thông tin bổ sung – số lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng khách hàng tiềm năng và thời gian khách hàng tiềm năng ở trạng thái này.

Trong phần này, bạn cũng có thể xem tổng số lượng khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi, thời gian khách hàng trung bình (thời gian trôi qua từ việc tạo khách hàng tiềm năng sang chuyển đổi khách hàng tiềm năng) và tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ phần trăm khách hàng tiềm năng đã được chuyển đổi thành công).

Dưới kênh dẫn, có bảng hiệu suất Nhân viên. Trong bảng này, bạn có thể thấy có bao nhiêu hoạt động, chuyển đổi và khách hàng tiềm năng rác của mỗi nhân viên có và tỷ lệ phần trăm khách hàng tiềm năng bị mất và chuyển đổi.

Báo cáo Tất cả có tính đến tất cả các khách hàng tiềm năng (ban đầu và lặp lại). Bạn có thể xem các báo cáo riêng cho khách hàng tiềm năng ban đầu và lặp lại bằng cách nhấp vào các nút tương ứng.

Phân tích bán hàng

Trong phần Bán hàng, bạn có thể xem các báo cáo giúp theo dõi quá trình bán hàng bắt đầu từ trạng thái “khách hàng tiềm năng mới” và kết thúc với giai đoạn “thỏa thuận giành được”.

Báo cáo kênh bán hàng kết hợp kênh khách hàng tiềm năng và kênh giao dịch.

Có hai loại kênh: Tiêu chuẩn và Chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về các loại trong bài viết – Sự khác biệt giữa Kênh bán hàng “Tiêu chuẩn” và “Có chuyển đổi”.
Di con trỏ qua một cột để xem thông tin bổ sung – số lượng giao dịch, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng giao dịch và thời gian giao dịch ở lại trong giai đoạn này.

Cuộn xuống để xem bảng hiệu suất của nhân viên. Nó sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả của nhân viên liên quan đến việc làm việc với khách hàng tiềm năng và giao dịch.

Báo cáo xu hướng bán hàng cho thấy số lượng giao dịch thay đổi như thế nào trong kỳ báo cáo được chọn. Nó cũng giúp so sánh số lượng giao dịch lặp lại và giao dịch ban đầu.

Báo cáo so sánh giúp bạn so sánh tổng số lượng giao dịch trong một kỳ báo cáo với tổng số lượng giao dịch trong kỳ báo cáo trước đó.

Ví dụ: bạn đã bắt đầu chiến dịch tiếp thị 1 tháng và bạn muốn so sánh tổng số tiền giao dịch trước và sau chiến dịch này. Bạn chỉ cần chọn Tháng làm kỳ báo cáo > chọn một tháng và một năm > Bitrix24 sẽ tạo một báo cáo hiển thị kết quả cho tháng đã chọn và cho tháng trước.

Có một số giới hạn về số lượng các yếu tố trong các báo cáo. Đọc thêm trong bài viết – Giới hạn CRM Analytics.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 143