Hướng dẫn thêm một Deal mới trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Deals là một tính năng trong phần CRM cho phép bạn xem nhanh các hoạt động bán hàng quan trọng. Tính năng Deal cho phép nhân viên có thể biết và kiểm soát được các giao dịch, tạo những giấy tờ, hóa đơn bán hàng và nhiều lợi ích khác nữa. Sau đây là một số cách để thêm một deal mới trong Bitrix24.
1. Để thêm Deal mới, bạn nhấp vào phần CRM ở cột trái -> rồi nhấp chọn Deals -> nhấn nút Add hoặc nút + nhỏ như trong hình.

thêm một Deal mới trong bitrix24
Thêm một Deal mới trong Bitrix24

2. Bạn cũng có thể thêm một Deal mới bằng cách mở một Contact/company > nhấp chọn Deals -> nhấp vào + Deal.

thêm một Deal mới
Thêm một Deal mới

3. Bạn có thể trong một Deals mới trong Bitrix24 bằng cách sử dụng Quotes ở phần Menu.

Thêm một Deal mới trong Bitrix24

4. Bạn có thể thêm một Deal mới trong phần hướng dẫn.

thêm một Deal mới khi xem một trích dẫn.
Thêm một Deal mới trong phần hướng dẫn.

5. Hoặc bạn có thể tạo một Deals mới bằng cách sử dụng Contacts hoặc Companies trên thanh menu.

Tạo một Deals mới

Lưu ý: Nếu bạn thêm một Deal mới cho một liên hệ được liên kết với một công ty, Deal này cũng sẽ được thêm vào công ty. Nếu có nhiều công ty liên kết với một số liên hệ, Deal sẽ được thêm vào công ty đầu tiên trong danh sách.
Trong vài trường hợp, bạn cần lựa chọn một dẫn đường liên kết khi thêm một Deal mới. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết trong bài viết này
Một số đường dẫn và Kênh bán hàng trong Bitrix24

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 479