Thêm sản phẩm vào danh mục thương mại

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bất kỳ cửa hàng trực tuyến nào cũng cần có danh sách các sản phẩm mà cửa hàng này bán. Trong Bitrix24, nó được gọi là Danh mục thương mại.

Hãy thêm sản phẩm vào danh mục Thương mại. Ví dụ, cửa hàng trực tuyến của chúng tôi đang bán sô cô la.

Thể loại

Đầu tiên, chúng ta cần thêm danh mục sản phẩm.

Bạn có thể xuất bản các danh mục sản phẩm khác nhau trên các trang khác nhau. Ví dụ: bạn có thể xuất bản sản phẩm với ưu đãi đặc biệt trên một trang riêng biệt.

Nhấp vào Danh mục thương mại> Danh mục> Thêm phần và điền vào biểu mẫu Thêm phần .

Productslist1.png

Đối với mỗi phần, bạn có thể tạo các phần phụ. Đối với cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo phần Sô cô la và các phần phụ Sô cô la đen và sô cô la Sữa .

Productslist2.png
Số lượng sản phẩm bạn có thể thêm vào danh mục thương mại tùy thuộc vào gói Bitrix24 của bạn

Tính chất của sản phẩm

Bất kỳ sản phẩm nào cũng cần có những đặc tính nhất định. Theo mặc định, có rất nhiều thuộc tính có sẵn trong Cửa hàng trực tuyến Bitrix24.

Productslist3.png

Vì chúng tôi đang bán sô cô la, chúng tôi sẽ thêm thuộc tính tỷ lệ phần trăm Ca cao . Nhấp vào Danh mục thương mại> Thuộc tính sản phẩm> Thêm thuộc tính và điền vào biểu mẫu.

productlist4.png

Cách thêm sản phẩm

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thêm sản phẩm vào danh mục thương mại của mình. Nhấp vào Danh mục thương mại> Sản phẩm> Thêm sản phẩm đơn giản .

productlist5.png

Điền vào các trường cần thiết. Trước đó, chúng tôi đã thêm thuộc tính phần trăm Ca cao , vì vậy chúng tôi sẽ điền vào trường tương ứng.

Productslist6.png
Kích hoạt Ưu đãi đặc biệt , Bán chạy nhất hoặc Tùy chọn mới và sản phẩm đã chọn sẽ được đánh dấu bằng nhãn tương ứng.

Productslist7.png

Liên kết sản phẩm với một danh mục. Một sản phẩm có thể được liên kết với nhiều danh mục. Chỉ cần giữ phím Ctrl và chọn nhiều danh mục ( Cmd trên MacOS).

Productslist8.png

Đừng quên thêm Giá gốc (giá bán lẻ).

Productslist9.png

Sau đó bấm Lưu và sản phẩm mới sẽ được thêm vào danh sách.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 27