Tiền tệ trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Thêm tiền tệ vào Bitrix24 CRM và sử dụng chúng trong các giao dịch và hóa đơn.

Cách thức hoạt động

Nhấp vào CRM > Khác > Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point) > Tiền tệ (Currency).

Theo mặc định, có năm loại tiền tệ trong danh sách.

Trong những loại tiền tệ có sẵn cần được chọn một tiền tệ làm gốc. Trong menu hành động, nhấp vào Tạo tiền tệ gốc (Make base currency).

Tiền tệ gốc (Base currency) là loại tiền tệ sẽ được lấy làm cơ sở để tính tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ khác. Ví dụ: nếu đồng đô la Mỹ được đặt làm tiền tệ gốc, tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ khác sẽ được hiển thị liên quan đến đồng đô la Mỹ. Bạn chỉ có thể đặt một loại tiền tệ làm tiền tệ cơ bản trong Bitrix24 CRM của mình.

Tiền tệ cơ sở được chọn được sử dụng để tính toán các giao dịch mới. Nếu bạn quyết định thay đổi loại tiền cơ bản của mình, các giao dịch cũ sẽ không được tính toán lại và sẽ được hiển thị bằng loại tiền cơ sở trước đó.

Tiền tệ cơ sở không được sử dụng để tính toán hóa đơn và báo cáo. Báo cáo và lập hóa đơn tiền tệ cần phải được cấu hình riêng biệt.

Ví dụ, một giao dịch có thể được tính bằng đô la Mỹ, nhưng một hóa đơn có thể được tính bằng loại tiền khác. Để làm điều đó, bấm Chỉnh sửa (Edit) trong menu hành động (Actions menu) > bật tùy chọn tương ứng.


Bạn cũng có thể định cấu hình mẫu định dạng, ký hiệu tiền tệ, vị trí ký hiệu và tỷ giá hối đoái.

Cách thêm một loại tiền mới

Nhấp vào Thêm tiền tệ (Add currency).


Chọn loại tiền bạn muốn thêm từ danh sách.

Sau khi chọn loại tiền, bạn sẽ thấy mã số và ký hiệu. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định tỷ giá hối đoái và chỉ số index.

Tại đây bạn có thể thấy loại tiền này sẽ được gọi và hiển thị bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Bạn có thể thêm một loại tiền mới bằng tay nếu cần. Trong trường hợp này, bạn cần chỉ định một mã tượng trưng và tên tiền tệ trong các ngôn ngữ khác.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 376