Hủy xuất bản và xóa các trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tác giả: Andrey Glushkov

Nếu bạn không muốn khách hàng của bạn nhìn thấy trang web của bạn, bạn có thể Xóa hoặc hủy xuất bản nó.

Cách xóa một trang web

Nếu bạn cần xóa trang web với tất cả các trang, bấm Hành động —> Xóa Trang.

Hủy xuất bản và xóa các trang web
Hủy xuất bản và xóa các trang web

Các trang web không bị xóa không thể phục hồi, trước tiên chúng được chuyển vào Thùng rác.

Hủy xuất bản và xóa các trang web
Hủy xuất bản và xóa các trang web

Các trang web đã xóa có thể được khôi phục trong vòng 30 ngày. Sau đó, chúng sẽ bị xóa không thể phục hồi.

Hủy xuất bản và xóa các trang web
Hủy xuất bản và xóa các trang web

Làm thế nào để hủy xuất bản một trang web

Nếu bạn không muốn khách hàng xem trang web của mình nhưng lại muốn giữ trang web đó, bạn chỉ cần Hủy xuất bản trang web. Sau này, bạn có thể xuất bản lại trang web này với cùng một địa chỉ.

∞ Bạn có thể hủy xuất bản cả toàn bộ website và từng trang riêng biệt của nó.

Hủy xuất bản và xóa các trang web
Hủy xuất bản và xóa các trang web
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 611